Menu

EU projekt – Centrum sdílených služeb Olešnice

 

Název projektu: 
Centrum sdílených služeb Olešnice

Registrační číslo:
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_006/0004077

Název programu:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy:
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY I. VÝZVA - ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB

Doba realizace:
1.9.2015 – 31.8.2018

Plánované celkové náklady:
23 266 970 Kč

Plánovaná výše dotace OPPIK:
9 833 490 Kč

 

Popis projektu:

V rámci projektu bude vybudováno záložní centrum specializovaných služeb v oblasti správy informačních zdrojů. Takové centrum dokáže zákazníkům poskytnout nástroje pro správu, údržbu a provoz jejich hmotného, nehmotného, pronajatého majetku a také kompletní zálohu jejich stávající infrastruktury včetně úplného zprovoznění v případě havárie.

Zákazník se může rozhodnout, jestli bude využívat pouze technické prostředky centra, které si bude sám obsluhovat, nebo si vybere komplexní službu, realizovanou přímo zaměstnanci centra. Dokumentační systém centra posílí rozvoj informační a znalostní společnosti a zvýší dostupnost informací o produktech a řešeních IT jak pro pracovníky centra, tak pro zákazníky. Technické prostředky centra umožní plnou kontrolu všech jeho služeb přes datovou síť. Centrum je tak svým charakterem pracovní příležitostí i pro zapojení odborníků z řad handicapovaných občanů.

Toto centrum bude vytvořené v lokalitě s vyšší nezaměstnaností a bude mít tři hlavní pilíře služeb, které bude poskytovat svým klientům:

 

Cíle projektu:

  1. Záloha Cloudu Brno
  2. Disaster recovery centrum služeb pro zákazníky
  3. Nové specializované služby
  4. Dohledové, bezpečnostní a komunikační centrum