Menu

EU projekt - Obecné centrum aplikačních a datových služeb pro společnosti

 

Název projektuObecné centrum aplikačních a datových služeb pro společnosti

Registrační číslo: 2.2 ITS02/223

Název programuICT a strategické služby – Výzva II

Doba realizace:  1.1.2010 – 30.6.2013

Celkové náklady:  21 731 000 Kč

Výše dotace OPPI:  12 996 000 Kč (z toho 263 000Kč v režimu de minimis)

 

Popis projektu

Cíl projektu

V rámci projektu bude vybudováno centrum specializovaných služeb v oblasti správy informačních zdrojů.

 

Účel projektu

Takové centrum dokáže zákazníkům poskytnout všechny nástroje pro správu, údržbu a provoz jejich hmotného, nehmotného, pronajatého majetku, popř. licenčních ujednání v oblasti informačních technologií.

Zákazník se může rozhodnout, jestli bude využívat pouze technické prostředky centra, které si bude sám obsluhovat, nebo si vybere komplexní službu, realizovanou přímo zaměstnanci centra.

Dokumentační systém centra posílí rozvoj informační a znalostní společnosti a zvýší dostupnost informací o produktech a řešeních IT jak pro pracovníky centra, tak pro zákazníky.

Technické prostředky centra umožní plnou kontrolu všech jeho služeb přes datovou síť. Centrum je tak svým charakterem pracovní příležitostí i pro zapojení odborníků z řad handicapovaných občanů.

 

Popis realizace

Projekt se skládá ze tří hlavních oblastí:

  1. Vývoj software pro činnost centra sdílených služeb
  2. Vytvoření nových pracovních míst a jejich obsazení kvalifikovanou obsluhou pro veškeré nabízené činnosti centra
  3. Zajištění technických prostředků centra (výpočetní technika, software, prostory, datové připojení, …)

Poskytované služby:

  1. Zajištění provozu IT systémů zákazníka – kalendářový systém pro profylaktickou údržbu IT systémů zákazníka včetně dohledového centra s monitoringem kritických funkcí IT služeb a systémů.
  2. Kompletní evidence všech požadavků uživatelů a řešených projektů zákazníka.
  3. Správa dokumentace. Služba bude zajišťovat uložení, schvalování nových dokumentů, uchovávání a zálohování všech sdílených informací.
  4. Administrace lidských zdrojů pro zajištění řízení projektů zákazníka včetně plánování, dohledu a vyhodnocování.
  5. Kompletní převzetí zodpovědnosti za určitou oblast IT zákazníka včetně řízení vztahů s dodavateli.