Menu

EU projekt - Obecný profesní růst zaměstnanců společnosti K-net Technical International

 

Název projektuObecný profesní růst zaměstnanců společnosti K-net Technical International

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/23.00407

Název programuOP Lidské zdroje a zaměstnanost

Doba realizace:  1.8.2009 – 31.7.2012

Celkové náklady:  2 785 980,00

Výše dotace2 228 784,0 Kč

 

Popis projektu:

Projekt vychází ze stále se zvyšujících požadavků konkurenčního podnikatelského prostředí, v němž uspěje pouze takový subjekt, který je perfektně řízen a dokáže dostát všem požadavkům trhu a přitom udržet cenu a kvalitu svých produktů.

Každý podnikatelský subjekt tvoří lidé, lidské zdroje, a do značné míry jsou předpokladem úspěchu, nebo neúspěchu.

Naše společnost dbá na neustálé prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců, na efektivitu a kvalitu jejich práce, na vzájemnou komunikaci (uvnitř i směrem ven), jak vertikální, tak horizontální.

 

Cíle projektu jsou:

  1. vytvoření a realizace firemního plánu vzdělávání a zvyšování kvalifikace v součinnosti s externím odborným poradcem
  2. rozvoj efektivního vzdělávání našich zaměstnanců - realizace všeobecných školení

Plánovaná školení a kurzy vychází z potřeb podniku, jeho pracovišť i jednotlivých zaměstnanců, konkrétně jsou to soubory školení v následujících oblastech:

  • Trénink komunikačních dovedností
  • Rozvoj ICT kompetencí (MS OFFICE)
  • Managerské dovednosti pro vyšší a střední management
  • Angličtina

Plán školení bude vytvořen na 36 měsíců, předpokládané zahájení realizace projektu je 08/2009, ukončení 07/2012.

Celkem počítáme s vyškolením 25 osob v průběhu cca 500 školících hodin za rok (včetně pravidelně se opakujících jazykových kurzů).

Celkový rozpočet projektu činí: 2.785.980,00 Kč

Žadatel - firma K-net Technical International Group, s.r.o. spadá do kategorie MSP.

Předpokládáme čerpání podpory formou blokové výjimky dle nařízení Komise (ES) 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory vzdělávání v plné výši rozpočtu předkládaného projektu.