Menu

EU projekt - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

 

Název projektu: 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo: CZ:04/1.1.00/C3.00001

Doba realizace:  
1.7.2014 – 30.6.2015

Celkové náklady: 341300 Kč

Výše dotace: 341300 Kč

Popis projektu:

Projekt vychází ze stále se zvyšujících požadavků konkurenčního podnikatelského prostředí, v němž uspěje pouze takový subjekt, který je perfektně řízen a dokáže dostát všem požadavkům trhu a přitom udržet cenu a kvalitu svých produktů.

Každý podnikatelský subjekt tvoří lidé, lidské zdroje, a do značné míry jsou předpokladem úspěchu, nebo neúspěchu.

Naše společnost dbá na neustálé prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců, na efektivitu a kvalitu jejich práce, na vzájemnou komunikaci (uvnitř i směrem ven), jak vertikální, tak horizontální.

 

Cíle projektu:

  1. vytvoření a realizace firemního plánu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců
  2. rozvoj efektivního vzdělávání našich zaměstnanců - realizace všeobecných školení
 

Plánovaná školení a kurzy vychází z potřeb podniku, jeho pracovišť i jednotlivých zaměstnanců, konkrétně jsou to tyto odborné kurzy:

  • Windows Server 2012 – doplnění znalostí na certifikaci MCSA (MOC 20417)
  • Windows Server 2012 – pokročilá správa služeb (MOC 20412)
  • Implementing Citrix NetScaler 10 for App and Desktop Solutions
  • Designing, Deploying, and Managing Enterprise Mobility Solutions with Citrix XenMobile
  • Deploying app and desktop solutions with citrix xenapp and xendesktop 7.5
  • IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration
  • IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, Troubleshooting
 

Plán školení byl vytvořen na 10 měsíců, předpokládané zahájení realizace projektu je 09/2014, ukončení 06/2015.

Celkem počítáme s vyškolením 5 osob. Celkový rozpočet projektu činí: 341300 Kč

Žadatel - firma K-net Technical International Group, s.r.o. spadá do kategorie MSP.

Předpokládáme čerpání podpory formou blokové výjimky dle nařízení Komise (ES) 68/2001.