Menu

EU projekt - Pořízení elektromobilů a nabíjecí stanice

Popis projektu:

V důsledku realizace projektu se očekává hlavní změna ve snížení provozních nákladů spojených s provozem služebních automobilů a snížení uhlíkové stopy společnosti. V rámci projektu došlo k investici společnosti K-net Technical International Group, s.r.o. do tří osobních elektromobilů typu BEV - battery electric vehicle, vybaveným zařízením na prodloužení dojezdu, tzv. Range extenderem (REX), a tří mobilních nabíjecích stanic.

 

Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím pořízení elektromobilu snížit provozní náklady na dopravu a zároveň snížit uhlíkovou stopu společnosti. Cílem je také působit na své dodavatele, odběratele či jiné stakeholdery jako environmentálně uvědomělá společnost.

 

BMW i3: Elektromobilita v K-netu
BMW i3: Elektromobilita v K-netu
BMW i3: Elektromobilita v K-netu

Název programu:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy:
Nízkouhlíkové technologie - II.výzva - aktivita a) elektromobil

Název projektu:
Pořízení elektromobilů a nabíjecí stanice pro potřeby společnosti K-net Technical International Group, s.r.o.

Jméno žadatele::
K-net Technical International Group, s.r.o. (IČO: 47916745)

Reg. číslo žádosti:
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010955

Doba realizace:
31.5.2017 – 31.12.2018

Způsobilé výdaje:
1 622 474,00 Kč

Dotace:
1 216 855,50 Kč (75% celkových způsobilých výdajů)

Projekt spolufinancovaný z EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

logo EU
logo MPO