Menu

EU projekt - Rekonstrukce objektu pro vývoj a poskytování strategických služeb spol. K-net

 

Název projektuRekonstrukce objektu pro vývoj a poskytování strategických služeb spol. K-net

Registrační číslo: 5.3 NM02/1272

Název programuNemovitosti - Výzva II

Doba realizace:  23.10.2012 – 31.3.2015

Plánované celkové náklady:  16 056 000 Kč

Plánovaná výše dotace OPPI:  8 028 000 Kč

 

Popis:

Cílem projektu je rekonstrukce zchátralého nevyužívaného historického objektu a jeho hospodářských budov na moderní sídlo společnosti K-net, která tak získá vlastní prostory pro vývoj a poskytování strategických služeb. Jedná se převážně o potřebu kvalitních kancelářských prostor a technických místností pro vývojáře IT – analytiky, programátory, a dále pro techniky a další profese zajišťující provoz cloudového centra naší společnosti. Další součástí jsou místnosti pro umístění technologií.

Tento projekt přímo navazuje na další podpořené projekty z OPPI, které rozšiřuje a zároveň je stabilizuje jejich zakotvením i ve vlastních prostorách společnosti.

V programu ICT a strategické služby jsme právě ukončili projekt s názvem „Obecné centrum aplikačních a datových služeb pro společnosti“. V rámci projektu bylo vybudováno centrum specializovaných služeb v oblasti správy informačních zdrojů.

Centrum dokáže zákazníkům poskytnout všechny nástroje pro správu, údržbu a provoz jejich hmotného, nehmotného, pronajatého majetku, popř. licenčních ujednání v oblasti informačních technologií.

Zákazník se může rozhodnout, jestli bude využívat pouze technické prostředky centra, které si bude sám obsluhovat, nebo si vybere komplexní službu, realizovanou přímo zaměstnanci centra.