Menu

EU projekt | Rozšíření a modernizace datového centra

Popis projektu:

Realizace projektu přispěje ke zlepšení technologií datového centra společnosti K-net Technical International Group a tím zvýší konkurenceschopnost nabízených housingových služeb mezi ostatními provozovateli datových center. Typovou aktivitou, která bude v rámci projektu realizována, je zlepšení přístupu MSP k datovým centrům, k jejich službám a rozvoj cloudových služeb pro podnikatele. Tato aktivita cílí na automatizaci vybraných agend, čímž pozitivně ovlivňuje efektivitu podnikání a tím i konkurenceschopnost daného odvětví.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření a modernizace datového centra, které společnost K-net Technical International Group s.r.o. provozuje v Olešnici. Modernizací technického zázemí datacentra chce společnost zvýšit svou schopnost reagovat na rostoucí poptávku po housingových a cloudových službách většího rozsahu, kdy klienti poptávají komplexní službu s vysokými nároky na napájení a chlazení. Realizací předkládaného projektu a zvýšením kapacity datového centra pak žadatel bude moci kromě zakázek většího rozsahu nabízet také standardní unifikované řešení s velmi krátkou dodací lhůtou.

 

Název projektu:
Rozšíření a modernizace datového centra společnosti K-net Technical International Group

Registrační číslo:
CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_078/0009562

Název programu:
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Doba realizace:
1.3.2017 - 15.2.2020

Způsobilé výdaje:
25 000 000,- Kč

Výše dotace:
11 250 000,-Kč