Menu

EU projekt - Vývoj SW pro poskytování cloudových služeb

 

Název projektu
Vývoj SW pro poskytování cloudových služeb

Registrační číslo projektu:
CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009531

Název programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Doba realizace
1.1.2018 - 31.12.2019

Celkové náklady
6 263 408 Kč

Výše dotace
2 953 533,60 Kč

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vývoj specifického softwaru (SW), který bude zajišťovat podporu aktuálně nabízeným službám žadatele.

Tematicky se jedná o SW pro poskytování služeb cloudového centra a SW pro zajištění činnosti touroperátora (cestovní ruch).

Systémová platforma bude společná, založena na cloudové infrastruktuře, zajišťující vysokou míru dostupnosti.

Uživatelům SW nabídne flexibilní volbu přístupu k datům z webového prohlížeče či mobilní aplikace.

 

Cíl projektu:

Vývoj SW pro cestovní kanceláře a SW pro poskytování cloudových služeb. Konkrétně dojde k vytvoření celkem 5 nových informačních systémů.

Rozšíření a stabilizace týmu oddělení vývoj v rámci naší společnosti.

Zvýšení konkurenceschopnosti Cloudového centra naší společnosti.