Menu

EU projekt - Zvýšení efektivity interních procesů a dostupnosti IS ve společnosti

 

Název projektuZvýšení efektivity interních procesů a dostupnosti IS ve společnosti

Registrační číslo: 2.2 ITP03/294

Název programuICT v podnicích - Výzva III

Doba realizace:  1.6.2010 – 31.3.2012

Celkové náklady:  5 104 000 Kč

Výše dotace OPPI:  2 995 000 Kč

 

Popis:

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zefektivnění vnitřních procesů.

Hlavním předmětem projektu je nasazení nového IS pro podporu podnikové administrativy, řízení jakosti a vztahů se zákazníky a zajištění kvalitnějšího propojení s dalšími programy využívanými ve společnosti. Implementace tohoto nástroje zvýší vnitřní efektivitu podniku prostřednictvím automatické a efektivní správy dokumentů, jejich elektronického oběhu a podpory ISO procesů (aktivita 2.1.1).

Rovněž provedeme výměnu ERP systému za nový, případně za novou verzi současného systému (aktivita 2.1.1) a dále pořídíme nové programové vybavení pro vyhodnocování provozních dat a nákladů (aktivita 2.1.1.).

 

Vedlejšími předměty projektu jsou:

 1. Implementace nového IS pro řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky, který umožní zvýšení efektivity v řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a povede i k rozšíření obchodních kanálů a zákaznického portfolia. Tento systém bude komunikovat i s novým IS na správu dokumentů (aktivita 2.1.2).
 2. Implementace webového obchodu s produkty K-net, která povede ke zvýšení prodejnosti vlastních výrobků a umožní i prodej do zahraničí (aktivita 2.1.2).
 3. Zvýšení dostupnosti a spolehlivosti vlastní technické infrastruktury a programového vybavení prostřednictvím zvýšené bezpečnosti uložených dat a zvýšením výkonu stanic. K realizaci této aktivity je třeba:
  • rozšířit serverovou infrastrukturu o poskytování virtuálních desktopů zaměstnancům a poskytování aplikací (aktivita 2.1.3),
  • rozšířit vývojovou infrastrukturu o servery podporující nové technologie a notebooky s možností simulace prostředí (aktivita 2.1.4),
  • rozšířit infrastrukturu o kvalitnější zálohování a archivaci pořízených dat (aktivita 2.1.3),
  • hw moduly pro vyhodnocování provozních dat a nákladů (aktivita 2.1.3).
 4. Dovybavení prezentační místnosti pro pořádání interních školení a webových seminářů (aktivita 2.1.2).