Menu

Glosář odborných výrazů z časopisu Login

Glosář IT a jiných odborných výrazů, které se objevily v časopisu Login společnosti K-net.
V tomto glosáři je 9 pojmů.
Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Active-active clustering

Při clusterování v režimu active-active je databáze spuštěna na obou (nebo i více) serverech současně a na všech jsou připojeni klienti. V případě výpadku jednoho serveru je jeho činnost téměř okamžitě převzata jiným serverem z clusteru. Active/Active mód je vhodný pro společnosti, které potřebují mít data neustále dostupná a v případě jejich nedostupnosti jim hrozí velké ztráty.

Zobrazení - 426
Synonyma - Active-active clusterování
ADC (Application Delivery Controller)
Služba ADC v základu pomáhá webům řídit provoz uživatelů, aby odstranily nadměrné zatížení ze dvou nebo více serverů. (Podobně jako Loadbalancing) ADC však může také plnit mnoho dalších rolí, jako je firewall, proxy, či přesměrování obsahu nebo monitoring stavu serveru.
 
Loadbalancing – Pokud je v infrastruktuře více zařízení, které plní stejnou funkci, tato služba zajišťuje jejich rovnoměrné vytížení. Např. pokud výkon e-shopu zajišťují dva servery, Loadbalabcing automaticky a v reálném čase zařídí, že na obou serverech je stejný počet návštěvníků.
 
Monitoring stavu serveru: Jak aktivní je organizace, tak živá je i její infrastruktura. Uživatelé ji využívají, mění se jejich počet i nároky. Správci instalují nové aplikace, aby uspokojili potřeby uživatelů i managementu. Čím je infrastruktura větší, propojenější a složitější, tím je důležitější monitorovat její součásti. Kvalitní monitoring může správcům odhalit problém dokonce již před jeho vznikem. V případě, že již nějaký problém nastal, monitoring správcům ukáže, kde problém začít řešit.
Zobrazení - 75
Synonyma - ADC, Application Delivery Controller
AET (Advanced Evasion Techniques)
Útok na zařízení, který kombinuje více druhů útoků (třeba slovníkové prolamování hesla a vytížení sítě).
Zobrazení - 653
Synonyma - AET, Advanced Evasion Techniques, Pokročilé techniky úniku
Antispam

Filtr, který do emailové schránky nepustí spamy.

Zobrazení - 429
Antispyware
Program, jehož úkolem je odstraňovat či blokovat spyware, jež se bez vědomí uživatele natáhl do jeho počítače
Zobrazení - 477
Antivirový program

Počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru.

Zobrazení - 351
Synonyma - Antivirový program, antivirus,antivir, antivirovou ochranu, antivirová ochrana
Application-layer denial

Forma DDoS útoku, kdy se útočí na aplikační vrstvu (dle modelu OSI). Útočí se tedy na určitou vlastnost webové stránky či služby formou zahlcení jí požadavky z velkého množství počítačů s cílem znepřístupnit tuto službu uživatelům. 

Zobrazení - 402
Synonyma - Application-layer DDoS, Application-layer Distributed Denial of Service, Odepření služby na aplikační vrstvě
Archivace
Vytváření kompletní zálohy k určitému datu. Tato záloha je následně umístěna na speciální médium a uložena na bezpečné místo. Následně slouží k případnému náhledu na data v případě dohledání historických informací.
Zobrazení - 224
Synonyma - Archivace
Asset management
Je nějaká forma databáze sloužící k evidenci HW, ale i SW. Databáze je vedena obvykle v podobě specializovaného software. V tomto software správce drží sériová čísla, informace o záruce, instalovaném sw na jednotlivých zařízeních, HW změny atp.
Zobrazení - 52
Synonyma - asset management, správa prostředků