Menu

Glosář odborných výrazů z časopisu Login

Glosář IT a jiných odborných výrazů, které se objevily v časopisu Login společnosti K-net.
V tomto glosáři je 5 pojmů.
Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Cloudové centrum
Služba, při které zákazník prostřednictvím internetu využívá hardware nebo software (případně obojí) poskytovatele služby. Zákazník platí poskytovateli pouze za tuto službu a nestará se o údržbu ani administraci systému. V praxi se jedná například o pronájem cloudu, tedy virtuálního uložiště dat. Zákazník si u provozovatele pronajme určitý prostor na serveru/v cloudu nebo celý cloud server, na kterém běží virtualizovaný systém, uloží si na něj svá data a provozovateli platí pouze za jejich uložení.
Zobrazení - 551
CMT (Content Management)

Je softwarové řešení, které zajišťuje správu dokumentů. Nejčastěji se s ním lze setkat u webových aplikací.

Zobrazení - 29
Synonyma - CMT, Content Management
Command injection

Útočník může zadat operačnímu systému jakýkoli příkaz pomocí aplikace, která je nainstalována v operačním systému oběti. Tato aplikace nemusí být jen prostý škodlivý kód, ale například nějaká počítačová hra.

Zobrazení - 428
Cross-site scripting
Napadení stránky pomocí chyby, která je v kódu stránky. Např. wordpress vytváří stránky v určité struktuře a díky chybě, kterou se povede odhalit útočníkovi, se k jejímu kódu dostane. Ten může pak změnit například jen vzhled stránky nebo její obsah, ale může tam také podstrčit nějaký škodlivý kód, který bude útočit na návštěvníky webu.
Zobrazení - 391
CSRF (Cross-site Request Forgery)
Metoda útoku do internetových aplikací (typicky implementovaných skriptovacími jazyky nebo CGI) pracující na bázi nezamýšleného požadavku pro vykonání určité akce v této aplikaci, který ovšem pochází z nelegitimního zdroje. Většinou se nejedná o útok směřující k získání přístupu do aplikace (i když i pro to může být zneužit); spíše využívá (zneužívá) akce uživatelů, kteří jsou k ní již v okamžiku útoku přihlášeni.
Zobrazení - 320
Synonyma - CSRF, XSRF, Cross-site Request Forgery,