Menu

Glosář odborných výrazů z časopisu Login

Glosář IT a jiných odborných výrazů, které se objevily v časopisu Login společnosti K-net.
V tomto glosáři je 4 pojmů.
Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
IDM (user Identity Management)

Pojem spadá pod bezpečnost IT. IDM je někdy označováno také jako IAM a zajišťuje to, aby správný uživatel měl přístup ke správným datům či zdrojům a naopak (nesprávný uživatel neměl přístup k nesprávným datům). Jedná se o souhrn politik a práv, která jsou navázány na uživatelský účet.

Zobrazení - 61
Synonyma - IDM, IAM, user Identity Management
Inkrementální zálohování
Tento model má za cíl vytvořit více kopií zálohovaných dat vhodnějším způsobem. Nejdříve je provedena úplná záloha všech dat. Posléze je prováděna inkrementální záloha (ukládány jsou pouze soubory, které se změnily od předešlé úplné nebo inkrementální zálohy).
Zobrazení - 129
Synonyma - Inkrementální zálohování
IPS (Intrusion Prevention System)
Zařízení pro počítačovou bezpečnost, které monitoruje síť a/nebo aktivity operačního systému na škodlivou činnost. Hlavní funkce těchto systémů jsou identifikace škodlivé činnosti, zaznamenávání informací o jejím průběhu, následném blokování této činnosti a také její nahlašování.
Zobrazení - 311
Synonyma - IPS, Intrusion Prevention Systems, Systémy prevence vniknutí
IPS Technologie
IPS je technologie, která hlídá síťový provoz. Jakmile zjistí nějaké nestandardní zatížení, zablokuje ho.
Zobrazení - 330
Synonyma - Intrusion Prevention Systems technologie