Menu

Glosář odborných výrazů z časopisu Login

Glosář IT a jiných odborných výrazů, které se objevily v časopisu Login společnosti K-net.
V tomto glosáři je 5 pojmů.
Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
NAS (Network Attached Storage)
Network Attached Storage (zkratka NAS, česky „datové úložiště na síti“) je v informatice označení pro datové úložiště připojené k místní síti LAN. Data toho úložiště mohou být poskytována různým uživatelům. NAS nemusí mít pouze funkci souborového serveru, ale může mít i jiné specializované funkce.
Zobrazení - 159
Synonyma - NAS, Network Attached Storage
negative model engine
Nástroj firewallu NetScaler AppFirewall, který umí rozpoznat známé útoky na aplikace a chrání proti nim. Opačným nástrojem je positive-model policy engine.
Zobrazení - 421
Synonyma - negative-model engine
NetScaler
NetScaler je rodina produktů vyvinutá firmou Citrix zabezpečující velkou škálu bezpečnostních a síťových funkcionalit. Umožňuje detailní nastavení a při správné konfiguraci dokáže firemní síť zabezpečit a značně urychlit.
  • Doručování aplikací a loadbalancing (NetScaler ADC)
  • Vzdálený přístup, single sign on a VDI monitoring (NetScaler Unified Gateway)
  • Ochrana webových aplikací a služeb (NetScaler AppFirewall)
  • Ochrana uživatelů před webovými hrozbami (NetScaler Secure Web Gateway)
  • Propojení poboček s centrálou a optimalizace provozu (NetScaler SD-WAN)
  • Kontrola a správa infrastruktury (NetScaler Management and Analytics System)
 
Dnes již toto označení produktů Citrix není aktuální, avšak produkty stále existují pod novými jmény.
Zobrazení - 84
Synonyma - netscaler
NGFW (Next Generation Firewall)
Klasický firewall, který má nad sebou ještě další službu (filtrování, nebo nějaký spam detektor, detektor útoku atp.)
Zobrazení - 520
Synonyma - NGFW, Next Generation Firewall, Firewall příští generace
Normalizace zásobníků
Firewall zajistí, že přenášená data budou předávána ve správně sekvenci a zabrání tak různým metodám, kdy útočník záměrně posílá data mimo pořadí a spoléhá na to, že takto poslaná data budou seřazena až na cílovém počítači v jeho aplikaci a uniknou tak analýze na firewallu.
Zobrazení - 381
Synonyma - Full Stack Normalization