Menu

Glosář odborných výrazů z časopisu Login

Glosář IT a jiných odborných výrazů, které se objevily v časopisu Login společnosti K-net.
V tomto glosáři je 5 pojmů.
Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
Soubor mezinárodních bezpečnostních standardů (norem), jejichž cílem je zamezit únikům citlivých dat o držitelích platebních karet. Ve své podstatě se jedná o 12 požadavků, které jsou přenášeny na organizace, které zpracovávají, přenášejí nebo uchovávají data o držitelích platebních karet a transakcích (zejména banky, autorizační centrály, obchodníci akceptující platební karty).
Zobrazení - 459
Synonyma - PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, Standard datové bezpečnosti průmyslu platebních karet
positive-model policy engine
Nástroj firewallu NetScaler AppFirewall, který zná přípustné formy komunikace mezi uživateli a aplikací a automaticky blokuje veškerý provoz nespadající do této oblasti. Opačným nástrojem je negative model engine.
Zobrazení - 407
Synonyma - positive model policy engine
Přírůstkové zálohování
Rozdíl oproti předešlé metodě je v tom, že po úplné záloze se každá částečná záloha zachytí všechny soubory vytvořené nebo změněné od vytvoření úplné zálohy, třebaže některé už jsou obsaženy v předešlé částečné záloze. Výhodou je, že obnova zahrnuje obnovení pouze poslední úplné zálohy, a potom její překrytí poslední rozdílovou zálohou, takže je proces obnovení více odolný vůči defektu média se zálohou.
Zobrazení - 294
Synonyma - Přírůstkové zálohování
Privátní Cloud
Jako privátní cloud se označuje serverová infrastruktura, která je přímo u zákazníka nebo je poskytovatelem vytvořena jen pro určitého zákazníka a má vlastnosti cloudu. Z pohledu uživatele se pod pojmem cloud skrývá přístup k firemním aplikacím a datům z různých zařízení, odkudkoli a kdykoli při zachování pohodlí, na které jsou zvyklí z tradičního pojetí IT. Z pohledu správce IT se jedná o velké zjednodušení správy počítačové a serverové infrastruktury, jelikož uživatelům není potřeba vše instalovat na jejich počítače či notebooky, stačí jim aplikace či operační systémy zpřístupnit z centrálního prostředí cloudu. Díky tomu se snáz dosahuje jednotnosti používaných systémů. Je možné flexibilně vytvářet nové virtuální servery, desktopy a aplikace a přidělovat je uživatelům.
 
Skvělou volbou pro vytvoření privátního (vlastního) cloudu jsou technologie Citrix.
Zobrazení - 35
Synonyma - privátní Cloud
Proxy
Brána, přes kterou se vstupuje do internetu. Ta může být v jiné lokalitě, čili může se zdát, že se z hlediska internetu nacházíte třeba v Číně.
Zobrazení - 422