Menu

Glosář odborných výrazů z časopisu Login

Glosář IT a jiných odborných výrazů, které se objevily v časopisu Login společnosti K-net.
V tomto glosáři je 12 pojmů.
Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
SaaS (Software as a Service)
V modelu SaaS – software jako služba uživatel software nekupuje. Neplatí za jednorázovou licenci, která by ho opravňovala využívat software navždy, naopak si software pronajme od poskytovatele a platí za licenci v pravidelných intervalech (obvykle měsíčně či ročně). Výhodou je, že poskytovatel aplikace zpravidla zabezpečuje její bezproblémový chod, tak není nutné pro provoz aplikace udržovat nákladnou techniku ani specialisty. Dále je možné plánovat výdaje spojené s aplikací a v případě potřeby flexibilně měnit počty uživatelů aplikace nahoru či dolů, popř. další parametry. Obvykle se tento druh poskytování software pojí s cloudem, a tím je navíc software přístupný kdykoli, kdekoli a obvykle i na jakémkoli zařízení.
 
V modelu SaaS lze poskytovat např. i aplikace Microsoft Office či jiné, více na netLicense. Cloudovou SaaS aplikaci lze snadno vytvořit z jakékoli, i staré firemní aplikace, více na netApps.
Zobrazení - 94
Synonyma - SaaS, Software as a Service, SaaS (Software as a Service), cloudová aplikace, SaaS, Software-as-a-service, Software as a Service, cloud application, cloud app, cloudové aplikace
SD-WAN (software-defined wide-area network)
Technologie pro efektivní správu moderních velkých sítí (WAN), které umožňují propojit podnikové sítě, včetně poboček a velkých datových center, na velké geografické vzdálenosti.
Zobrazení - 671
Synonyma - SD-WAN, software-defined wide-area network, software-defined WAN
SEO

Jedná se o zkratku pro Search Engine Optimization, tedy optimalizaci pro vyhledávače. Vyhledávačem se myslí např. Google nebo Seznam.cz. Cílem optimalizace je, že při zadání vhodných klíčových slov zákazníkem do vyhledávače, např. “zámečník Praha”, se vaše stránka objeví na první stránce, nejlépe na první pozici ve vyhledávání.

 

Zobrazení - 6
Synonyma - seo, optimalizace pro vyhledávače, Search Engine Optimization
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Síťový protokol (soubor pravidel pro pakety) typicky využívaný pro odesílání emailů.
Zobrazení - 621
Synonyma - SMTP, Simple Mail Transfer Protocol
Spyware
Program, který využívá internetové stránky k odesílání dat z počítače (či mobilního telefonu nebo jiného zařízení) bez vědomí jeho uživatele.
Zobrazení - 265
Synonyma - špehovací software,špionážní software
SQL injection
Technika napadení databázové vrstvy programu vsunutím (odtud „injection“) kódu přes neošetřený vstup a vykonání vlastního pozměňujícího poškozujícího SQL příkazu (dotazu DELETE, UPDATE, ALTER atp.).
Zobrazení - 287
SSL (Secure Sockets Layer)
Protokol, který poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran. Vkládá se mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP). Nejčastěji se využívá pro bezpečnou komunikaci s webovými servery pomocí HTTPS.
Zobrazení - 477
Synonyma - SSL, Secure Sockets Layer
SSL handshake

Ověření certifikátu, když se uživatel někam hlásí – jedno zařízení pošle certifikát a druhé řekne "ano, to je správně" a tuto informaci vrátí původnímu zařízení. Takové "podání rukou" - handshake.

Zobrazení - 423
Synonyma - SSL handshake, Secure Sockets Layer handshake
SSO (Single Sign-On)

Jeden účet, resp. jedno jméno a heslo platí pro všechny systémy v organizaci. Stačí se přihlásit do jednoho ze systémů a uživatel je automaticky přihlášen do všech dalších systémů, kde má přístup, bez nutnosti se přihlašovat do každého zvlášť. 

Zobrazení - 661
Synonyma - SSO, Single Sign-On, Single Sign On, Jednotné přihlášení
Strukturovaná kabeláž
Strukturovanou kabeláž nalezneme nejčastěji v kancelářských budovách. Nejčastěji ji vidíme jako zásuvky pro lokální síť. Za těmito zásuvkami jsou však ještě rozvaděče a switche. Strukturovaná kabeláž je výhodná pro správce sítí z toho důvodu, že nedochází k náhodným odpojováním, umožňuje vyšší a rychlejší modularitu a hlavně, schovává kabeláž do zdí. K-net disponuje celým oddělením, které se zabývá fyzickou realizací strukturovaných kabeláží.
Zobrazení - 52
Synonyma - strukturovaná kabeláž
SW pro správu učebny
Učitelé v počítačových učebnách často mají potřebu ovládat počítače svých studentů. K tomu slouží právě software pro správu učebny. Tyto softwary často umožňují sdílení obrazovek, sledování obrazovek studentů, zamezování přístupu k určitým webům, pouštění aplikací na dálku nebo např. zamknutí klávesnice a myši.
 
Jedním z celosvětově nejúspěšnějších řešení je NetSupport School.
Zobrazení - 57
Switch
Síťový přepínač (anglicky switch) je v informatice aktivní prvek v počítačové síti, který propojuje jednotlivé prvky do hvězdicové topologie.
Zobrazení - 137
Synonyma - switch, síťový přepínač