Menu

Application-layer denial

Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Application-layer denial

Forma DDoS útoku, kdy se útočí na aplikační vrstvu (dle modelu OSI). Útočí se tedy na určitou vlastnost webové stránky či služby formou zahlcení jí požadavky z velkého množství počítačů s cílem znepřístupnit tuto službu uživatelům. 

 
Zobrazení - 411
Synonyma: Application-layer DDoS, Application-layer Distributed Denial of Service, Odepření služby na aplikační vrstvě