Menu

Archivace

Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Archivace
Vytváření kompletní zálohy k určitému datu. Tato záloha je následně umístěna na speciální médium a uložena na bezpečné místo. Následně slouží k případnému náhledu na data v případě dohledání historických informací.
 
Zobrazení - 227
Synonyma: Archivace