Menu

CSRF (Cross-site Request Forgery)

Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
CSRF (Cross-site Request Forgery)
Metoda útoku do internetových aplikací (typicky implementovaných skriptovacími jazyky nebo CGI) pracující na bázi nezamýšleného požadavku pro vykonání určité akce v této aplikaci, který ovšem pochází z nelegitimního zdroje. Většinou se nejedná o útok směřující k získání přístupu do aplikace (i když i pro to může být zneužit); spíše využívá (zneužívá) akce uživatelů, kteří jsou k ní již v okamžiku útoku přihlášeni.
 
Zobrazení - 365
Synonyma: CSRF, XSRF, Cross-site Request Forgery,