Menu

Firewall

Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Firewall
Síťové zařízení sloužící k řízení a zabezpečení síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení.
 
Zobrazení - 487