Menu

Kontrola horizontálních pohybů

Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Kontrola horizontálních pohybů
Horizontálním (laterálním) pohybem se myslí pohyb dat uvnitř organizace. Oproti pohybu dat z/do organizace (vertikální směr). Taková kontrola pak monitoruje data přenášená z jednoho oddělení do druhého a porovnává ho s daty přenášenými vertikálně.
 
Zobrazení - 367
Synonyma: Kontrola horizontálních datových toků