Menu

Malware

Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Malware

Obecný název pro škodlivý software. Jedná se o program určený k poškození nebo vniknutí do počítačového systému. Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“ (zlovolný, zlomyslný) a „software“.

 
Zobrazení - 410