Menu

 

Personální strategie 

 

Naši zaměstnanci představují největší bohatství firmy. Výběru a neustálému odbornému i osobnímu rozvoji našich kolegů věnujeme velkou pozornost.

Máme zájem o aktivní, pracovité, chytré a sympatické kolegy,  kteří jsou schopni plně sdílet, respektovat a rozvíjet všechna firemní pravidla vedoucí ke stabilizaci a dalšímu rozvoji firmy.
Máme zájem o profesionály, kteří jsou připraveni na 100% spolehlivě splnit vše, co bylo slíbeno, jednat příjemně a s rozvahou, být ostatním příkladem, sebevzdělávat se.
 
Již při prvním vstupním pohovoru novým pracovníkům zdůrazňujeme naši filozofii a hodnoty, kterými se řídíme - kolegialita a úcta, pozitivita, flexibilita, schopnost překonat překážky, ale také ambice, přístup k zákazníkům, úsilí přibližovat se dokonalosti.
 
Odměnou pro kolegy loajální k naší firemní filozofii je dobré odměňování, možnost seberealizace, perspektiva růstu, jistota a důvěra a také vítězné pocity.
 

Plán adaptace pro nové pracovníky

Základní plán adaptace pro nové spolupracovníky zahrnuje:

  • Osobní seznámení s kolegy a rolemi, které zastávají
  • Seznámení s procesy uvnitř organizace
  • Vnitrofiremní kultura - předávání informací, kontakt s kolegy, kontakt s nadřízenými

Zařazení do týmového programu v dané specializaci může mít podobu:

  • stážování - pro perspektivní kolegy, které nelze z hlediska odborného zařadit ihned do produkce,
  • zařazení do produkce - řešení rutinních úloh = detailní seznámení s procesem pro kolegy, jejichž technické dovednosti umožňují využívat jejich znalostí bez dalšího zaškolení,
  • plné začlenění do týmu = pověření řešením komplexních úloh, samostatné řešení technických úloh u zákazníků.
 

Plán adaptace připravují na míru každému pracovníkovi personalisté firmy spolu s vedoucími jednotlivých oddělení nebo divizí.

Vzdělávání pracovníků

 

Vzdělávání všech zaměstnanců považujeme za nepřetržitý systematický proces vedoucí k prosperitě firmy a osobní spokojenosti našich zaměstnanců.

Ve firemní škole probíhají odborné semináře, kurzy rozvoje osobních a profesních kompetencí.

 

Pracovní podmínky

Vysoká firemní kultura je zaručena "Desaterem firemní kultury", které podporuje profesionalitu na pracovišti, korektnost a otevřenost při jednání uvnitř i vně firmy.

Kolegové na technických, obchodních a vedoucích pozicích využívají moderní informační systém vedení jednotlivých úloh vyvinutý pro naši společnost, který zefektivňuje práci na projektech a umožňuje sdílení informací o zákaznících a technických řešeních.

Pracovníci na vybraných pozicích mají k dispozici prostředky technického zabezpečení umožňující efektivní výkon úloh dané pozice.

 

Odměňování

Systém odměňování v naší firmě zajímavě oceňuje kolegy, kteří mají vysokou produktivitu a cílevědomě pracují na prospěchu firmy i na svém úspěchu.