Menu

 

Průběh konkurzu

 

Úspěch kolektivu se měří úspěchem jednotlivce

Výběru našich spolupracovníků věnujeme velkou pozornost. Cílem konkurzu je získat správného člověka na správné místo. Usilujeme tím o prospěch naší firmy i Vaši spokojenost.

Proces výběru probíhá ve třech kolech. O výsledcích jednotlivých kol Vás budeme informovat týmž médiem, které jste jako první využil/a při zasílání životopisu, nebo které jste zvolil/a v osobním dotazníku. Proces přijímání i práce s Vašimi osobními daty jsou diskrétní.


Vyhodnocení životopisů

 

V tomto kole je kladen důraz na odpovídající vzdělání, praxi v příslušném oboru, jazykovou výbavu, počítačové a další dovednosti, ochotu růst a pracovat na sobě. Personalista Vás může telefonicky kontaktovat pro získání doplňujících či upřesňujících informací.
Nesplňujete-li požadavky na nabízenou pozici, budete nejpozději do 4 týdnů vyrozuměn(a).
Vyhovují-li Vaše předpoklady nabízené pozici, budete co nejdříve pozván/a k přijímacímu pohovoru.

První výběrový pohovor

 

První pohovor je seznamovací. Vede jej personalista firmy. Budete mít prostor představit se, popsat Vaši dosavadní profesní dráhu. V rámci pohovoru vyplníte osobnostní testy sestavené renomovanou personální agenturou. Zodpovíme Vám Vaše otázky týkající se firmy i nabízené pozice.
V případě, že nesplňujete profil kandidáta, v krátké době obdržíte naši zprávu.
Splňujete-li kritéria stanovená pro toto kolo, pozveme Vás k pohovoru druhému.

 

Druhý výběrový pohovor

 

Druhý pohovor vede personalista firmy obvykle již za přítomnosti přímého nadřízeného nabízené pozice. Budou prověřovány zejména Vaše odborné předpoklady. Podle Vašeho zájmu Vám manažer poskytne podrobnější informace o nabízeném místě.
Pokud nesplňujete zadaná kritéria, v krátké době obdržíte naši zprávu.
Obstojíte-li i v tomto kole pohovorů, v nejkratší možné době Vás vyrozumíme a seznámíme Vás s dalším postupem. V průběhu konkurzu Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.