Menu

Reference na IT technologie pro město Kladno

 

Moderní Kladno v mobilu

Kladenský magistrát se řadí mezi úřady, které svým zájmem a náklonností k novým technologiím a systémům jdou dalším městům příkladem. V současné době je Kladno průkopníkem ve zveřejňování smluvních dokumentů. Jeho občané tak mohou na webových stránkách města veřejně posuzovat transparentnost smluvních vztahů.
 
Mesto Kladno
 

O magistrátu města Kladna a IT technologiím

Jinak tomu nebylo ani v roce 2003, kdy úřad jako jeden z mála zástupců státní správy v Česku implementoval virtualizaci na platformách Citrix. S drobnými změnami na nich pracoval více než 10 let. Přechod na novou generaci virtualizace desktopových pracovišť proběhl ve dvou etapách. V první etapě byl nasazen nový operační systém terminálových serverů na platformě Windows 2012. Druhá etapa podpořená z Výzvy 22 Integrovaného regionálního operačního programu umožnila dokončení celé obměny nasazením produktu Citrix XenDesktop.

Součástí projektu „Dodávka terminálů a systému pro správu logů v rámci projektu Moderní Kladno v mobilu“ bylo také pořízení tenkých klientů IGEL. K-net pak ve spolupráci s interním týmem Odboru výpočetní techniky a informatiky zajistil komplexní implementaci všech zařízení.

Přestože interní tým města s kolegy z K-netu provedl nasazení v souladu s doporučenými scénáři, nebyl systém stabilní. Jeden z nečekaných zdrojů problémů provázejících počáteční provoz našli IT specialisté K-netu na straně společnosti Microsoft, konkrétně na interakci české verze Microsoft Office s operačním systémem Windows server 2012. Protože řešení tohoto problému nebylo možné bez zásahu v programo-vém kódu Microsoftu, bylo rozhodnuto o změně operačního systému terminálových serverů na verzi 2008, poslední plně fungující ve spojení s českou verzi MS Office.

Rozšíření spolupráce na řízení chodu IT v rámci „Koordinačního týmu pro IT“

Výše uvedené řešení nebylo jediným incidentem, který bylo nutné ošetřit pro zajištění rutinního provozu systému. Za této situace byl vedením ICT podpořen návrh K-netu na zřízení „Koordinačního týmu pro IT“, jehož součástí se kromě informatiků města stali i všichni jeho hlavní dodavatelé. Hlavním cílem této skupiny je koordinovat veškeré činnosti tak, aby chod IT na všech úrovních byl spolehlivý.

Jasný cíl s potřebou mít vlastní IT infrastrukturu stále pod kontrolou a doslova i „pod dohledem“ podpořil i další krok, který spočíval v nasazení monitorovacího systému netGuard společnosti K-net. Komplexní sběr dat o většině prvků IT přinesl informace, které příčinu chyb na úrovni systému (doménových řadičů a některých nastavení v rámci Citrix farmy) pomohly odhalit na síťové úrovni. V tuto chvíli zařízení monitoruje 50 entit (prvků IT), z kterých získává 6760 položek.

Informatici jsou lidé, kteří pracují s informacemi a jestliže se jim jich nedostává, nehledáte jehlu v kupce sena, ale ve stodole.

„Město Kladno je příkladem nového fenoménu našeho oboru“, říká Tomáš Knettig a pokračuje: „Ten spočívá v tom, že nejenom dodavatelů aplikací je více, ale rovněž rozsah infrastruktury je předmětem koordinace několika různých dodávek a zvláště v případě veřejných institucí i často koordinace řešení od různých subjektů. V takové situaci se právě zavedení společného řešitelského týmu ukazuje jako nezbytný krok pro vyladění nastavení mezi jednotlivými funkčními celky.“

 

Jak hodnotí dosavadní spolupráci Ing. Pavel Rous, vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky?

Jak se osvědčil „Koordinační tým pro IT“, složený z IT specia-listů města a dodavatelských firem?

Vytvoření „Koordinačního týmu pro IT“ nám pomohlo komplexně posu-zovat a řešit některé situace a požadavky. Díky němu jsme mohli předat odpovědnost za řadu odborných postupů a úprav na specialisty doda-vatelů, aniž by se jejich řešením musel zabývat interní tým.

Aktuální projekt potřeboval podle všeho značné úsilí pro zdár-né dokončení. Bylo toto úsilí adekvátní získaným benefitům? Lze doporučit ostatním subjektům tento směr řešení uživatelských pracovišť?

Ano, interní tým skutečně musel vynaložit značné úsilí, protože vedle implementace terminálů a správy logů do naší infrastruktury byly v rámci projektu Moderní Kladno v mobilu z Výzvy 22 realizovány i další dílčí projekty a řada činností, které s tím byly spojeny, nás při nasazování překvapily svou časovou i odbornou náročností. Doporučujeme tedy, aby při řešení obdobných projektů byla vždy určena odpovědná osoba či tým, který bude za realizaci projektu zodpovědný, a to včetně testování a dohledu nad ověřovacím provozem. V neposlední řadě je nezbytné, aby zvolená osoba měla pro tuto činnost podporu vedení úřadu.

Čím je pro Vás Citrix řešení jedinečné? V čem je rozdíl oproti jiným systémům pro virtualizaci z Vašeho pohledu?

Hlavní výhodou je pro nás centrální správa publikovaných aplikací, správa uživatelských profilů, pravidel a politik. Velkou výhodou je pro nás také to, že s terminálovým prostředím Citrix máme letité zkušenosti (už od verze Winframe), takže se v tomto prostředí dobře orientujeme a správa aplikací a uživatelů je pro nás téměř přirozenou záležitostí.

Kde vidíte hlavní přínosy monitorovací služby netGuard?

Tato dohledová služba nám značně ulehčuje sledování a monitorování dění v technologickém centru a řada těchto činností je vyřešena formou dodavatelské služby. Oceňujeme včasné jednání operátorů dohledového centra K-net.