Menu

Reference na městský úřad v Telči

 

Moderní technologie zrychlily Městskému úřadu v Telči přístup k informacím

Zatímco město Telč je historickým klenotem a renesanční perlou mezi městy, jeho městský úřad se snaží jít s moderní dobou. S využitím vhodných technologií zjednodušil v roce 2015 správu své IT infrastruktury a centralizoval aplikace. „Byl to pro nás určitý test a také jsme samozřejmě měli potřebu zavést nové technologie, které nám ušetří čas na správu i náklady na energie,“ říká Dušan Novotný, vedoucí oddělení informatiky. Po dvou letech už může objektivně hodnotit.
 
Telc
 

Hlavní myšlenkou projektu „Digitalizovaný moderní úřad města Telče“, který úřad realizoval s přispěním evropské účelové dotace, bylo zefektivnění služeb občanům. Konkrétně se jednalo o významné rozšíření funkcí elektronické spisovny, zvýšení transparentnosti u  vydávaných prostředků, kontrolu hlasování zastupitelů a  větší ochranu dat proti možným útokům. Projekt měl několik částí, z nichž jedna - virtualizace aplikací - byla logickým krokem k posílení bezpečnosti a stability vnitřního IT prostředí úřadu.

 

Pětiapůltisícová Telč po vzoru dalších měst z regionu má nyní možnost přistupovat k datům úřadu z vlastních mobilních zařízení, z domova, z kanceláře úřadu či z cest. Vycházelo se z toho, že městský úřad užívá pět budov ve třech lokalitách a všechny jeho budovy jsou propojeny LAN o rychlosti 1 Gbit/s a síť není fyzicky rozdělena.

„Projekt po technické stránce řešil, jak poskytnout libovolnou aplikaci nezávisle na lokálním operačním systému (OS). Taková aplikace běží v  takzvaném „virtuálním prostředí“ obsahujícím komponenty nutné ke  spuštění – např. položky registrů, soubory, proměnné prostředí, prvky uživatelského rozhraní a globální objekty. Toto virtuální prostředí se chová jako vrstva mezi aplikací a lokálním operačním systémem, která zabraňuje konfliktům mezi aplikací a OS nebo mezi aplikacemi vzájemně. Proto jsme v  rámci nabídky, která uspěla při výběrovém řízení, navrhli nasazení technologie Citrix,“ říká Jaroslav Prokop, IT specialista společnosti K-net, která se na řešení podílela jako jeden ze subdodavatelů.

 

Přínosy technologie Citrix XenDesktop / XenApp

  • Vysoká podpora periferních zařízení
  • Oddělené konzole pro konfiguraci systému a Helpdesk
  • Možnost nasazení hybridního řešení virtualizace aplikacívirtualizace desktopů v rámci jedné licence
  • Grafická akcelerace
  • Nezávislost na serverové virtualizaci (podpora VMware, Citrix i Microsoft)
  • Velká škála různých, zabezpečených technologií pro přístup k aplikacím a datům z prostředí mimo úřad
  • Profile management

 

Tříměsíčnímu projektu nasazení nových technologií předcházela podrobná analýza a ověření možností implementace v prostředí úřadu. Realizace postupovala podle předem stanoveného harmonogramu v  součinnosti města a  realizačního týmu K-net. „V  průběhu projektu jsme řešili dílčí problémy, související například se stabilitou systému nebo periferiemi (tiskárny, tokeny aj.). Mile mě však překvapilo, respektive ujistilo ve správném rozhodnutí, že jakmile se systém doladí, zůstává potom dlouhodobě stabilní. Klady rozhodně převažují nad zápory,“ popisuje Dušan Novotný.

Výsledkem projektu je revitalizace vybraných uživatelských pracovišť, včetně dodávky potřebného softwaru a hardwaru v podobě tenkých klientů IGEL, dále revitalizace softwaru a hardwaru centrálních technologií (server, diskové pole, firewall). „Za dva roky jsme se naučili s novou technologií žít. Víme, jak řešit spoustu věcí, a jakmile si vše postupně sedlo, dokážeme i celé řadě potíží předcházet. Nyní vidíme více vazeb na vše okolní, především pak při zavádění nových SW apod. Víme, že mnoho rutinních procesů je třeba s ohledem na technologii plánovat. Pozitiva jsou pro nás zcela zřejmá - agregace využívání centrálních prvků, vzdálená pomoc uživatelům a  tím i  rychlost reakcí (odezvy), finanční úspora nebo například snížení hluku v kancelářích, což oceňují uživatelé,“ říká Dušan Novotný. „Věřím, že se nám v  budoucnu do terminálového prostředí podaří přenést i zbytek individuálních konfigurací stolních počítačů.“

SW technologie použité pro realizaci části virtualizace aplikací

  • licence Citrix XenDesktop Enterprise Edition
  • licence MS Windows RDS CAL 2012 na uživatele
  • sjednocení OS s licencemi MS Office 2013 (dříve se využívaly různé edice)