Menu

Recenze AGRALL

 

Přesun IT služeb do cloudu K-net

 
Významný dovozce zemědělské techniky, společnost AGRALL spolupracuje s firmou K-net od roku 2011, kdy obě strany uzavřely smlouvu o technické podpoře v oblasti informačních technologií. K-net tak převzal do své správy kompletní IT infrastrukturu a zavázal se, že pro AGRALL zajistí technickou podporu uživatelů výpočetní techniky. Jedním z prvních úkolů byla optimalizace stávající IT infrastruktury a zpracování plánů budoucího rozvoje IT.

 

agrall

 

Dlouhodobě jsme vedli i debatu ohledně možnosti přesunu IT do cloudu. Čas postupně nazrával s tím, jak se stupňovaly problémy s výpadky elektrické rozvodné sítě v sídle společnosti, kdy i přes existenci ochranných opatření (UPS) velmi trpěl provoz serverových technologií. Koncem roku 2013 tedy padlo konečné rozhodnutí o tom, že provoz IT služeb a aplikačního softwaru AGRALLu bude přesunut do cloudu K-netu,“ říká Aleš Kostrhoun, vedoucí divize Obchod a Marketing firmy K-net.

Jelikož část hardwarového a softwarového vybavení v majetku AGRALLu byla poměrně nová a z pohledu výkonu jistě nejméně další dva roky použitelná, vyšel K-net vstříc a vymyslel hybridní řešení. To spočívalo v převzetí části výpočetních zdrojů v majetku AGRALLu a jejich začlenění do cloudu K-netu. Chybějící výpočetní zdroje a softwarové licence byly doplněny ze zdrojů cloudu K-netu. Tento přístup umožnil dočasně snížit měsíční cenu poskytované cloudové služby a ochránil tak Agrallu dříve provedené investice.

„Před samotným přesunem provozu IT služeb a aplikačního softwaru AGRALLu do cloudu jsme věnovali velkou pozornost analýze stávajícího stavu, plánování jednotlivých kroků přesunu a přípravě pracovních stanic uživatelů. Vše muselo proběhnout hladce během jediného víkendu,“ říká Aleš Kostrhoun. V pátek odpoledne, po skončení běžné pracovní doby, byla infrastruktura demontována, zařízení určená k pře- sunu do cloudu byla pečlivě zabalena a převezena do cloudového centra K-netu, v nočních hodinách instalována a znovu zapnuta. Během soboty a neděle pak probíhaly úpravy různých nastavení, propojení se zdroji cloudového centra a testování funkčnosti různých částí funkčního celku. První pracovní týden byl klíčový pro vyladění funkčnosti celého systému. Ukázalo se, že odezvy systému jsou nepřiměřeně dlouhé a kvalita primární datové linky, jejímž prostřednictvím byla centrála společnosti připojena do Internetu, je nízká. Poté, co byla zřízena nová datová linka a zřízena i linka záložní, byli uživatelé spokojeni.

Komentář zákazníka:
„Ocenili jsme, že při řešení nedostatečné kvality našeho původního připojení byl K-net rovněž nápomocen při vyjednávání s O2, kdy náš požadavek nepatřil k těm standardním. A jak hodnotíme přesun do cloudu s časovým odstupem? Dříve byly při výpadku proudu odříznuty od světa všechny naše pobočky, včetně těch slovenských. Dnes se při občasném výpadku proudu, kdy personál sedmi poboček a všichni další smluvní partneři pracují prostřednictvím webového prostředí, neděje nic zásadního. Business u partnerů i zákazníků běží dál.“Tomáš Kvapil, AGRALL zemědělská technika a.s.

Společnost AGRALL zemědělská technika a.s. je výhradním dovoz- cem zemědělské techniky dvou významných světových výrobců, CLAAS a VÄDERSTAD, do České republiky a na Slovensko. Na trhu působí od roku 1991. Společnost má sídlo v Banticích u Znojma a několik dceřiných společností. Kromě prodeje země- dělské techniky společnost zajišťuje provoz strojů, servisní oddělení zabezpečuje proškolení obsluhy a uvedení strojů do provozu s jejich následným záručním i pozáručním servisem. AGRALL také poskytuje poradenské služby a pomoc při zajištění financování prodávaných strojů bankovním úvěrem nebo leasingem.