Menu

Recenze INTELEK spol. s r.o.

 

INTELEK získá nejmodernější infrastrukturu

 

Společnost INTELEK patří mezi největší dodavatele síťových technologií na českém trhu. Od svého založení v roce 1993 se zabývá distribucí komponent pro počítačové sítě, telekomunikace a elektroniku, zároveň je výrobcem optických a metalických kabelových sestav a nabízí ucelená řešení lokálních počítačových sítí včetně technické podpory a poradenství.

 

Se společností K-net dlouhodobě spolupracuje nejen jako dodavatel komponent k sítím, ale zároveň jako odběratel technologických řešení pro realizaci větších projektů. V letošním roce se spolupráce firem INTELEK a K-net dostala na novou úroveň, když společně realizují projekt podpořený Evropskou unií, který je unikátní spojením nejmodernějších HW a SW technologií. Výsledkem bude kompletní obměna IT infrastruktury společnosti INTELEK, která je předpokladem pro zrychlení a zefektivnění práce všech jejích uživatelů.

Vzhledem k rozsahu projektu INTELEK usiloval o podporu z fondů EU, kterou získal až na druhý pokus v letošním roce, kdy byl podle IT managera společnosti Pavla Matuly už nejvyšší čas. „Dokud se jeví, že IT funguje, nikomu se do velké investice nechce. Nicméně roztříštěnost HW a SW byla již tak velká, že se dal očekávat fatální stav. Nejstarší server měl osm let, operační systémy W2000 až W2008 a vše mělo bezproblémově spolupracovat, což vyžadovalo a ještě pořád vyžaduje nemalé úsilí,“ popisuje šéf IT největší problémy, které chtěl řešit radikální cestou - přechodem celé infrastruktury na moderní a výkonné technologie. „Náš projekt definoval kompletní výměnu HW a SW, přechod k virtualizovanému prostředí, distribuované desktopy a hlavně diametrálně vyšší kvalitu zabezpečení dat, dostupnost aplikací a uživatelský komfort,“ přibližuje Pavel Matula výchozí záměr, jehož realizací INTELEK pověřil společnost K-net jako vítěze výběrového řízení. „S firmou K-net spolupracujeme již několik let a jsme si vědomi silného zázemí společnosti z pohledu lidských i odborných kvalit. Věděli jsme, jaký způsob spolupráce se dá očekávat, a že tento model byl v minulosti i v současnosti funkční, takže nebyl důvod se dlouho rozmýšlet,“ vysvětluje volbu společnosti K-net jakogenerálního dodavatele projektu.

Rozsáhlý projekt je kompletní obměnou IT technologií včetně koncových stanic a jeho výsledkem bude aktuálně nejmodernější infrastruktura pro středně velkou společnost. Je postavená na hardwarové technologii IBM, základem je moderní diskové pole Storwize V7000 a BladeCenter H osazený 5-ti BladeServery HS22. Zálohování všech systémů je konfigurováno rovněž na technologiích IBM a zálohovaná data se ukládají na diskové pole DS3512 v jiné budově společnosti. „INTELEK už několik let před zahájením projektu používal technologii Citrix pro vzdálený přístup k datům a aplikacím. To bylo velmi výhodné nejen pro jeho zaměstnance, ale i pro partnery, kteří spolupracovali na různých projektech. Nyní společnost INTELEK přechází na novou verzi technologie XenDesktop, která uživatelům umožňuje přístup nejen k datům a aplikacím, ale také k celému prostředí Windows 7,“ popisuje technologické řešení manažer zakázky Petr Nepustil a dodává: „Jako nejzajímavější na tomto projektu vidím spojení nejmodernějších technologií z hlediska HW a SW. Jde o kompletní obměnu IT po stránce infrastruktury včetně upgrade na nové verze aplikací. Pro uživatele pravděpodobně nebude přechod na nový způsob práce zcela jednoduchý, ale věřím, že po nějaké době nové technologie povedou ke zrychlení a zefektivnění všech procesů.“

Projekt klade velký důraz také na kvalitu zabezpečení. Na jedné straně bude bezpečnost dat zajišťovat moderní zálohovací systém s rychlou obnovou, na druhé straně obměna bezpečnostních prvků a aktualizace bezpečnostních technologií. K datům a aplikacím se dostane pouze oprávněná osoba a zvýší se také bezpečnost mobilních zařízení. U notebooků se v budoucnu počítá s instalací virtualizační vrstvy od společnosti Citrix.

Ta umožňuje oddělit zabezpečený firemní systém využívající pouze nainstalované programy od soukromého systému, který je uživateli k dispozici pro jeho personifikaci prostředí včetně instalace volně dostupných programů a nástrojů. Systém dále umožňuje vlastní synchronizaci s centrálním úložištěm, což je velmi výhodné například při ztrátě či poškození notebooku. Uživatel tak nepřichází o svá data ani prostředí a návrat systémů na jeho nový notebook je možný během pár hodin. Také pro K-net měl projekt obrovský význam.

intelek foto

„Část technologií byla tak nová, že jsme je v praxi instalovali vůbec poprvé. Šlo o první realizace nelaboratorního typu, kde jsme si mohli ověřit, jak tyto nové technologie fungují a jak je správně nasazovat,“ říká Tomáš Knettig, který na projektu vyzdvihuje především uplatnění dvou převratných novinek - technologie unifikovaného napojení serverů ke všem sítím pro snadný přístup k datům a možnost pracovat s vícero prostředími na jednom zařízení, takže uživatelé v terénu vystačí s jediným notebookem využitelným k různým účelům. Projekt je v testovací fázi a do ostrého provozu bude spuštěn v lednu 2012. Přibližně padesát zaměstnanců společnosti INTELEK tak dostane do rukou nejmodernější a vysoce bezpečné řešení s automatickým zálohováním dat a především zajištěným přístupem k systému kdykoliv a odkudkoliv. Nové aplikace umožní sdílet data na mobilních zařízeních, což zabrání duplikacím a chybám a usnadní spolupráci zaměstnanců. „Další výhodou je snadná rozšiřitelnost řešení a já věřím, že ji v budoucnu budeme potřebovat,“ optimisticky uzavírá RNDr. Pavel Matula.