Menu

Recenze KBJ VELKOOBCHODY, s.r.o.

 

Jistota v nepřetržitém provozu

 

Společnost KBJ VELKOOBCHODY s. r. o. na českém trhu působí od roku 1991.  Jako  velkoobchod   s   potravinami   se   zaměřuje   přednostně  na chlazený sortiment a v tomto segmentu poskytuje i specializované distribuční a logistické služby přímo výrobcům - společnostem jako Danone, Hamé a dalším.

 

kbj foto

Firma operuje zejména na území hlavního města Prahy a ve značné části Středočeského  kraje,  logisticky  zajišťuje  také  dodávky  svým  jménem  pro zákazníky s celostátní působností. Denně zaváží v nepřetržitém režimu více než 250 koncových zákazníků, tj. obchodů, hotelů, restaurací, stravovacích zařízení, nemocnic a škol. V roce 2010 spustila také specializovaný internetový obchod s potravinami pro koncové spotřebitele, k nimž patří domácnosti a kolektivy v kancelářích. Činnost společnosti KBJ VELKOOBCHODY je vysoce náročná především na zajištění spolehlivých obchodních informací. Jejich zpracování musí probíhat velmi rychle a s minimální administrativní náročností. Do roku 2009 firma využívala vlastní obchodní a účetní software, ovšem s rostoucími nároky obchodní činnosti přestávala sama zvládat jeho další vývoj. Proto v témže roce  přešla  na  využití  značně  modifikovaného  ERP  od  společnosti  K2 Atmitec s.r.o. s aplikací vlastních rozsáhlých požadavků a zkušeností.

V  roce  2010  se  vedení  společnosti  KBJ  VELKOOBCHODY  zaměřilo  na posílení výkonnosti hardwarové stránky systému a na zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jeho provozu.

Rozhodující prvky posílení zahrnovaly  zajištění  virtualizace  systému,  zavedení  důsledného, rychlého a průběžného zálohování dat a posílení spolehlivosti datových komunikačních spojů. Vzhledem k charakteru velkoobchodní činnosti bylo základním požadavkem zadání navrhnout takovou serverovou infrastrukturu, která dokáže poskytovat služby v nepřetržitém provozu. Dále byl kladen velký důraz na rychlou obnovu funkcionality v případě výpadku některé části   systému,  a  to  jak  softwaru,  tak  hardwaru.   Rozhodnutí   padlo  na virtualizační technologii Xen Server Enterprise od společnosti Citrix, která  ve  spojení  se  dvěma  servery  x3550  a  diskovým  polem  DS3200  od společnosti IBM tvoří perfektní prostředí pro malé a středně velké podniky. Redundantní zapojení serverů a diskového pole a nasazení Xen Server Enterprise umožňuje naplno využít funkcionalit HA (High availability)

kbj foto2

V případě selhání hardware je tak zajištěn automatický přesun virtuálních serverů z poškozeného serveru na server funkční, a to v řádech několika minut.