Menu

Autor fotky: Daniel Baránek, licence: CC BY-SA 4.0, zdroj: Wikimedia Commons

Město Dačice

Monitoring a dohled IT infrastruktury s netGuard

Město Dačice potřebuje zajistit bezvýpadkovou dostupnost služeb pro své uživatele. Proto oceňují proaktivní monitoring a dohled netGuard od K-netu, který je o méně závažných incidentech informuje e-mailem a v kritických případech již pomohl zachránit situaci rychlým telefonátem.

Město Dačice

Monitoring a dohled IT infrastruktury s netGuard

Město Dačice potřebuje zajistit bezvýpadkovou dostupnost služeb pro své uživatele. Proto oceňují proaktivní monitoring a dohled netGuard od K-netu, který je o méně závažných incidentech informuje e-mailem a v kritických případech již pomohl zachránit situaci rychlým telefonátem.

Město Dačice, jakožto město se statutem Obce s rozšířenou působností (ORP), zajišťuje prostřednictvím městského úřadu služby nejen pro vlastní obyvatele, ale i pro dalších 22 obcí ve správním obvodu ORP. To městskému úřadu přináší povinnost být schopen poskytnout kvalitní služby pro téměř 20 tisíc obyvatel. A k tomu potřebuje také funkční a dostupné informační technologie s on-line informacemi o jejich provozu a stavu.

Dohled netGuard byl nasazen v rámci projektu „Inovace serverové a síťové infrastruktury Městského úřadu Dačice“, který byl naší společností realizován v roce 2014 a jehož cílem bylo zajistit vysokou dostupnost systémů provozovaných městem. O projektu jsme podrobněji psali ve speciální příloze časopisu Login v roce 2015. Cílem využití služby netGuard bylo splnit podmínky projektu a zajistit průběžný monitoring a dohled provozu nové infrastruktury sestávající ze serverů, diskových polí, switchů, virtuálních serverů atd. Byla zvolena virtuální verze systému netGuard a informatikům města umožněn přístup k webovému klientovi s kompletní informací o monitorovaných prvcích infrastruktury. Jak se infrastruktura města rozrůstala a do dohledu byly zařazovány její další prvky, bylo rozhodnuto o přechodu od virtuální k HW podobě datového konektoru netGuard. Ta zajišťuje ještě širší možnost sběru a předávání informací o aktuálním stavu monitorované infrastruktury.

"Službu dohledového centra K-net využíváme ku spokojenosti již několik let, přičemž jsme v průběhu času přešli od virtuální k fyzické podobě systému netGuard. Za dobu užívání se již mnohokrát stalo, že se právě díky informacím z dohledového centra podařilo předejít potenciálnímu problému. Méně závažné incidenty, jako například pokles volných kapacit na virtuálních discích pod určitou hladinu, jsou hlášeny emailem. Zde oceňuji, že přijde stručná, výstižná informace a já mohu při nejbližší příležitosti provést patřičné úpravy. Pokud nastane závažnější situace, jsem neprodleně kontaktován telefonicky. Význam této služby jsem docenil například ve chvíli, kdy jsem byl mimo úřad a přišel telefonát z dohledového centra ohledně nedostupnosti některých virtuálních serverů. Vzdáleným přístupem jsem pak problém odstranil dříve, než jej uživatelé vůbec pocítili. Ve stručnosti služba přináší výhody jak IT oddělení, které nemusí stále kontrolovat chod infrastruktury, a přesto se včas dozví o případných problémech, tak uživatelům, kterým je zajišťována vyšší dostupnost služeb bez výpadků – a to je přesně to, co jsme si u takové služby představovali."

Roman Krafka, Informatik MěÚ Dačice

Portrait of Roman Krafka