Menu

Řešení K-net pro PILANA Knives

 

Přesné nože si žádají přesná data

 
Společnost PILANA Knives patří k největším výrobcům průmyslových nožů na dřevo a plasty v Evropě a do budoucna chce dále posílit své postavení na evropském i světovém trhu. Investuje do inovací a ve spolupráce s výzkumnými organizacemi vyvinula nový materiál pro výrobu průmyslových nožů i zcela novou výrobní technologii. Doposud prodávala své výrobky přes prostředníky, ale nové nože uvádí na trhy sama a vedle výroby se nově zaměřuje také na oblast marketingu a rozvoj vlastního obchodního oddělení. Důležitou součástí nové firemní strategie je zkvalitnění řízení procesů a zavedení nového informačního systému. Na realizaci projektu spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR se významně podílela společnost K-net. Detaily nám v rozhovoru prozradil vedoucí oddělení ICT společnosti PILANA Josef Podsedníček.
 

 

pilana knives podsednicek

Josef Podsedníček

 

Jak vypadala firemní IT struktura v minulosti a proč vám přestala vyhovovat?

Dříve se potřebné IT služby pokrývaly pomocí outsourcingu. Firma vlastnila pouze koncové stanice, zatímco servery a veškerý software včetně informačního systému byl provozován jako služba. S růstem společnosti vznikly požadavky na doplnění funkcionalit a větší pružnost celého informačního systému. Nakonec padlo rozhodnutí vytvořit vlastní oddělení IT a provozovat potřebný software na vlastních serverech.

Co především jste chtěli investicí do IT změnit?

Zlepšit plánování výroby, kde nám vznikaly přímé ztráty při opožděných a špatně naplánovaných dodávkách zboží zákazníkům. Postrádali jsme také možnost rychle a přesně vyhodnotit situaci, což může vést ke špatným strategickým rozhodnutím středního a vyššího managementu. Zároveň jsme chtěli zavést řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky. Realizace mj. umožní obchodníkům a technickým pracovníkům pracovat i mimo firmu, na služebních cestách nebo z domova. Díky projektu získáme nástroje pro elektronickou výměnu dokumentů, informace pro vyhodnocování všech podnikových procesů, přehled o přítomnosti osob ve firmě a mnoho dalšího.

Proč jste si jako dodavatele zvolili právě společnost K-net?

K-net zvítězil ve veřejném výběrovém řízení, které je pro tento typ a objem zakázky nutné. Jediným kritériem výběru byla cena za dodané zboží a služby. Šlo o jedno z prvních výběrových řízení, které mělo zajistit potřebný HW a SW pro implementaci základních potřeb firmy a také pro následnou implementaci rozšíření stávajícího informačního systému a doplnění chybějících funkcionalit.

 

 

 

Co všechno K-net v projektu zajišťoval?

K-net realizoval kompletní dodávku a nasazení serverové a datové infrastruktury, systémového softwaru a některých klíčových aplikací. Byly dodány servery a diskové pole od společnosti IBM, implementován virtuální cluster s využitím virtuální platformy od společnosti VMware, vytvořena řada virtuálních serverů s operačním systémem Microsoft Windows 2008 R2 Server a instalován nový MS Exchange 2010 Server. Součástí dodávky byla rovněž implementace sofistikovaného systému pro zálohování dat a velký důraz byl kladen na zajištění vysoké dostupnosti provozovaných systémů.

Jak proběhla samotná realizace?

Přesně podle dohody, ve stanoveném rozsahu a čase. Žádný závažný problém nenastal a spolupráce s obchodním i technickým oddělením probíhala velmi dobře. Jako realizátor projektu spolufinancovaného z EU se K-net rozhodně osvědčil.

Zbývá poslední a nejdůležitější otázka. Naplnil projekt očekávané cíle?

Tato část projektu je již ukončena a zcela naplnila naše očekávání. Nyní se chystáme na další kroky a výběrová řízení pro zbývající části projektu ICT v podnicích, které budou zaměřeny na rozšíření a doplnění funkcionalit podnikového informačního systému.

 

pilana knives ilustrace