Menu

Recenze PPO GROUP CZ

 

Modernizace serverovny

 
Společnost PPO GROUP CZ, s.r.o. podniká v oblasti návrhu a výroby balících a přepravních jednotek pro expedici v automobilovém a technickém průmyslu a ve svém oboru je jedním z nejdůležitějších dodavatelů na českém a slovenském trhu. Za dobu své existence společnost získala mnohokrát ocenění OBAL ROKU, ocenění LOG-IN a WORLD STAR PACKAGING a v neposlední řadě ocenění ZLATÝ PARTNER obalových řešení pro společnost TOYOTA. Inovativní přístup je nedílnou součástí dlouhodobého firemního úspěchu, a neplatí to jen o finálních produktech, ale také o vlastním prostředí včetně IT.

 

pro group cz 1

 

Koncem roku 2013 se společnost PPO GROUP CZ rozhodla pro modernizaci serverových technologií a systémového softwaru. Proto vypsala výběrové řízení v rámci projektu „Rozšíření kapacit VaV centra přepravních obalů PPO“, za podpory Operačního programu Podnikání a inovace spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. K-net v rámci tohoto výběrového řízení podal vítěznou nabídku a realizoval dodávku a zavedení nových HW a SW technologií.

V rámci modernizace svého serverového vybavení se společnost rozhodla implementovat virtuální cluster a vytvořit tak předpoklady pro spolehlivý provoz svého aplikačního softwaru a interních IT služeb. Byly zakoupeny dva nové fyzické servery a výkonné externí diskové pole, vše z portfolia společnosti IBM. Na této infrastruktuře byla využita virtualizace serverů s využitím produktu Microsoft Hyper-V. Součástí projektu bylo rovněž pořízení a implementace nové verze operačních systémů Microsoft Windows 2012 Server, zálohovacího a management softwaru Microsoft System Center 2012, serveru elektronické pošty Microsoft Exchange 2013 Server a cloudové služby Microsoft LyncOnline pro zajištění IP telefonie.

„Modernizovat serverové technologie již bylo skutečně třeba“, říká Ing. Cezary Szmuc, do jehož kompetence spadá péče o interní IT infrastrukturu společnosti. „Využili jsme podpory poskytované Evropskou unií a naši serverovnu s jejích pomocí technologicky posunuli na zcela novou a mnohem vyšší úroveň. K-net svou práci odvedl dle našich očekávání. Nové technologie dodal v dohodnutém termínu a drobné implementační problémy, které se při tak rozsáhlé změně vždy vyskytnou, K-net operativně vyřešil. Novou IT infrastrukturu nám K-net předal jako funkční celek a pomohl také s přesunem provozu a dat ze starého vybavení na nové technologie.“

pro group cz 2