Menu

Recenze Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

 

Konec informačního Babylonu

 

Společnost SAREZA, jejíž jméno je zkratkou pro Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, sdružuje celkem deset sportovně – rekreačních center, jako  je  například  relaxační  centrum  Vodní  svět,  kryté  bazény a letní koupaliště, sportovní haly, multifunkční zimní stadion se dvěma ledovými plochami i hotelem a mnohé další.

Zřizovatelem a jediným vlastníkem společnosti je samotné město, které se snaží umožnit zábavu a sportovní vyžití obyvatelům Ostravy i širokého okolí, od nejmenších dětí přes dospělé až po seniory a imobilní občany. Sportoviště  a  relaxační  centra  ročně  navštíví  kolem 750 000 osob. Jen v  loňském  roce  se  zvýšil  počet  návštěvníků o téměř 76 000, což svědčí  o  rostoucím  zájmu  o  tato  zařízení. Motivace  je  to  silná  nejen pro provozovatele, ale i pracovníky v oblasti informatiky, jejichž hlavním cílem je rychlá, bezproblémová a bezpečná vnitrofiremní komunikace mezi všemi zařízeními a samozřejmě poskytování co nejkomplexnějších informací pro zákazníky v režimu on- line.

 

„Na začátku tu byl doslova informační Babylon,“ líčí začátky svého působení v oblasti informatiky Lukáš Knettig, který ve společnosti SAREZA začínal v roce 2006 na pozici produkčního a programového referenta  a  nyní  je  vedoucím  útvaru  IT. „Společná  data  existovala jen na centrále, jinak jsme se v jednotlivých zařízeních potkávali s různými poštovními klienty a různými verzemi MS Office, data na centrále byla nedostupná. Potřebovali jsme tento systém změnit a převést na jednotný s centrální správou pošty, mít jednotného poštovního klienta s možností kalendáře, úkolů a událostí, sjednotit kancelářský software a jeho verze, vyřešit zálohování uživatelských i systémových dat, mít veškerá data dostupná  odkudkoliv  a  na  jednom  místě  a  také  umožnit  jednoduchý, ale bezpečný přístup zvenčí“, shrnuje první úkoly Lukáš Knettig. „K-net jsme   oslovili,  aby  nám   pomohl   přeměnit   tento  informační  Babylon na jednotnou platformu, dostupnou odkudkoliv. Základní myšlenkou byla představa komplexního systému s jednotným software, zálohovanými daty a přesně určenými přístupy pro všechny pracovníky,“ dodává.

sareza foto

Prvotní myšlenka se zrodila již v roce 2006, k realizaci došlo v roce 2007. K-net  pomohl  nejen  s  tímto  úkolem,  ale  také  s následnou virtualizací v letošním roce, která se ukázala nezbytná nejen kvůli potřebě optimalizovat firemní procesy a zajistit redundanci celého systému. Motivem byl i neustálý nárůst počtu zaměstnanců, které bylo nutné nově připojit k firemním IT, a nepřetržitý chod firmy. „Potřebovali jsme mít takový systém,   který  nám  umožní  udržovat  jej  a  rozšiřovat za plného provozu a který je také nezávislý na použitém hardwaru,“ shrnuje Lukáš Knettig hlavní důvody, proč se firma rozhodla pro virtualizaci.

„Jako optimální se ukázalo   použití   malého,  ale   komplexního   IBM   BladeCenter   S  šasí s integrovaným datovým polem. Softwarový základ vytvořily XenServery ovládané  NetScalerem,  na  kterých  byly  vystaveny  naše  původní servery v nové konfiguraci umožňující škálování výkonu a redundanci,“ popisuje důležité aspekty technického řešení.

sareza foto2

Díky  těmto  krokům  se  již  uživatelé  nemusejí  bát  o  svá  data a mají je k   dispozici   všechny,   kdykoliv  a   kdekoliv   i   přes   24/7/365   provoz. V současnosti řeší SAREZA společně s odborníky K-netu další úkol, a to jak zefektivnit firemní komunikaci. „Potřebujeme skutečně chytrý intranet. Ne  takové  stránky,   kde  můžete   maximálně  vyhledat  číslo  na  kolegu z vedlejší kanceláře, ale systém, který nahrazuje zastaralou mailovou komunikaci a adresářové ukládání dat,“ říká Lukáš Knettig a dodává: „Potřebujeme systém, který umožňuje s informacemi pracovat, zobrazovat je a uchovávat po projektech, a to ne do adresářů jako soubory, kde za pár dní nikdo (včetně autora) neví, o jakou verzi se jedná a k čemu se vlastně soubor vztahoval, ale do inteligentního „webu“, kde vidíte texty, myšlenky lidí, jejich komunikaci k problému a další data, která se k danému projektu vztahují, přehledně a z jednoho místa. Pevně doufáme, že nám k tomuto cíli dopomůže NetInfoBase, který se chystáme testovat.“

K-net pomáhá v SAREZE udržovat systémy důležité pro „kancelářský“ chod  firmy  a  je  ochoten  jít  i  do  nestandardních   řešení,  které  vznikají z nutnosti ekonomicky propojit firmu roztříštěnou po celém městě. To Lukáš Knettig oceňuje. „Umožňuje nám to soustředit se na problematiku chodu provozů, pokladních systémů a systémů komunikace se zákazníky,“ shrnuje hlavní výhody této spolupráce.