Menu

Technologické centrum pro Městský úřad Znojmo

 
 
Stejně jako v dalších více než dvou stech městechse statutem „obec s rozšířenou působností“, takéve Znojmě bylo v rámci rozvoje e-Governmentu zřízeno technologické centrum jako součást návaznéúzemní infrastruktury pro centrální projekty CzechPoint, Informační systém datových schránek a Základní registry. Společnost K-net se realizace ujala „za pět minut dvanáct“ před vypršením termínu pro čerpání dotace z evropských fondů, ale navzdory časovému tlaku se vše podařilo zvládnout na výbornou.

 

znojmo

 

Zakázka na zřízení technologického centra jako součásti projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj se na Městském úřadě Znojmo připravovala již od roku 2009, ale z důvodu opakování výběrového řízení se k její realizaci přistoupilo až na jaře 2013. Termín pro dodávku a implementaci HW a SW technologického centra tehdy byl již šibeniční. Realizace zakázky byla zahájena podpisem smlouvy dne 12. 6. 2013 a vše muselo být dokončeno k datu 17. 7. 2013, aby bylo možné čerpat evropské dotace. Proto bylo třeba realizaci velice přesně a podrobně naplánovat a řídit. Přípravné práce prováděné v úřadě se musely sladit s termíny dodání technologií, dále bylo nezbytné podrobit zprovozněné technologie příslušnému testování a zaškolit pracovníky. Zároveň se „za pochodu“ řešily veškeré problémy, které implementaci takového rozsahu zpravidla provázejí, a kontroloval se celý průběh. Díky příkladné spolupráci obou stran se nakonec i v takto krátkém časovém úseku podařilo všechno zvládnout.

„Realizaci hodnotím na výbornou. Všechno proběhlo podle připraveného harmonogramu, a pokud se vyskytly nějaké drobné problémy, konzultanti ze společnosti K-net je rychle vyřešili. Chod úřadu se v průběhu instalace zkomplikoval, ale tak to při podobných realizacích chodí vždy a tento stav netrval příliš dlouho,“ pochválil průběh implementace František Procházka, vedoucí IT oddělení Městského úřadu Znojmo.

Rozsah realizace byl podrobně definován výzvou na čerpání dotace z EU. Zakázka na HW technologického centra zahrnovala dodávku a instalaci zařízení místnosti serverovny, servery a datové pole, aktivní prvky sítě, záložní systémy, monitorovací a systémový software.

V rámci dodávky SW proběhla virtualizace serverů, což připravilo prostředí pro plánovanou migraci všech starých serverů do vybudovaného technologického centra. Velkým přínosem je sjednocení všech platforem, které významně zjednodušilo správu a nastavení jednotlivých uživatelských stanic. „Městský úřad Znojmo sídlí ve třech oddělených lokalitách, takže možnost správy uživatelských stanic z jednoho místa je velkým krokem vpřed. Pro IT oddělení znamená úsporu času, energie i zvýšení efektivity práce. Například upgrade softwaru dnes provádíme doménovou politikou, umístíme požadovaný instalační balíček na server a hromadná instalace aplikace se uživatelům spustí bez dalšího zásahu techniků,“ říká František Procházka.

stourac

Michal Štourač

Vedoucí zakázky