Menu

 

Modernizace ICT úřadu i školy v městysu Svitávka

Svitávka je malebný městys v okrese Blansko, kde žije přibližně 1 800 obyvatel. Důkazy o jeho osídlení sahají až do pravěku, proto není divu, že zde najdeme mnoho historických dokladů a památek z různých období. Z novější éry je to například Velká Löw-Beerova vila z roku 1902. Vila je postavena v secesním stylu obohaceným o barokní a klasicistní prvky. V současné době v ní sídlí Úřad městysu Svitávka a knihovna.

Modernizace ICT úřadu i školy v městysu Svitávka

Svitávka je malebný městys v okrese Blansko, kde žije přibližně 1 800 obyvatel. Důkazy o jeho osídlení sahají až do pravěku, proto není divu, že zde najdeme mnoho historických dokladů a památek z různých období. Z novější éry je to například Velká Löw-Beerova vila z roku 1902. Vila je postavena v secesním stylu obohaceným o barokní a klasicistní prvky. V současné době v ní sídlí Úřad městysu Svitávka a knihovna.

Městys Svitávka aktuálně realizuje mnoho rozvojových projektů, z nichž největší je v loňském roce dokončená nová sportovní hala. Dále se Svitávka může pochlubit různými oceněními, například Městys Svitávka byl oceněn jako Chytrá obec 2018 do 10 000 obyvatel za projekt „Integrovaného systému osvětlení”.

K-net ve Svitávce realizoval řadu projektů. V rámci výzvy IROP 28 jsme pomohli vytvořit ve Svitávce moderní elektronický úřad. Díky těmto pozitivním zkušenostem jsme se stali konzultačním poradcem pro návrh infrastruktury školy a IT vybavení využívaného pro výuku.

view of the hall
Zdroj: http://www.low-beerovy-vily.cz

Moderní elektronický úřad Svitávka


IT infrastruktura v rámci Městyse Svitávka byla před realizací projektu postavená naprosto decentralizovaně. Každá příspěvková organizace měla vlastní připojení k internetu, vlastní informační systém a vše se řešilo lokálně. Hlavním cílem celého projektu bylo propojení všech příspěvkových organizací do jedné místní sítě s možností využití centrálních IT prostředků. Dalším důležitým požadavkem vedení byla příprava sítě ve městě pro vybudování kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti obyvatel městyse Svitávka. Za účelem zvýšení bezpečnosti občanů byl již před realizací projektu přijat městský strážník.

Prvním krokem celého projektu z výzvy IROP 28 bylo tedy vybudování přístupových bodů metropolitní sítě v rámci příspěvkových organizací města. Propojili jsme úřad, základní školu, mateřskou školu, knihovnu, domov s pečovatelskou službou, sběrnu surovin, hasiče a sportovní halu. Přístup do internetu je realizován ze dvou míst přes místního poskytovatele, a to ze základní školy a z budovy úřadu. Následovalo vybudování serverové infrastruktury v budově úřadu a celkové zabezpečení sítě. Na úřad byl dodán centrální routerwebový filtr Kernun včetně antivirové kontroly. Serverová infrastruktura byla realizována hlavním serverem v budově úřadu a záložním serverem v budově školy. Díky propojení lokalit pro místní síť je možné provádět replikace (kopírování) celých serverů úřadu do budovy školy a v případě výpadku hlavního serveru tak zabezpečit chod úřadu z lokality školy. Replikaci serverů a zálohování dat zabezpečuje SW řešení od společnosti Veeam. Na serveru bylo vybudováno řešení pro ověřování uživatelů (Microsoft Active Directory) a implementována virtualizace aplikací na platformě Citrix Virtual Apps. Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu „Moderní elektronický úřad“ bylo pořízení nového Informačního systému IS Ginis ve verzi Standard, který zabezpečuje aplikační pokrytí nejen úřadu, ale také příspěvkovým organizacím (např. modul pokladny a účetnictví je využíván u více subjektů). Tím, že je implementována virtualizace aplikací, je možné se k informačnímu systému bezpečně připojit i mimo místní síť – například z domu či z mobilního zařízení. Dále bylo na úřadě implementováno řešení pro hlasování zastupitelstva (MINISTR) a systém pro bezpečnou výměnu dokumentů a informací.

IT konektivita školy a nová počítačová učebna


Na projekt úřadu následně navazoval projekt „Infrastruktura základní školy“. Také IT infrastruktura základní školy potřebovala obnovu, protože nesplňovala parametry IT konektivity požadované ministerstvem školství. Pro moderní formu výuky s využitím PC a mobilních zařízení bylo nutné IT infrastrukturu kompletně předělat již od strukturované kabeláže v rámci budovy školy. Do každé třídy a kabinetu byla dotažena strukturovaná kabeláž a v budově byla vybudována Wi-Fi síť s plným pokrytím ve všech místnostech. Pro ochranu školní sítě byl na přívod internetu nasazen Kernun UTM, tedy zařízení obsahující nejen firewall, ale také webový filtrantivirovou ochranu. Právě webový filtr je důležitým prvkem ochrany žáků před nebezpečným obsahem na internetu. Na nově dodaném školním serveru bylo vybudováno centrální ověřování uživatelů přistupujících do školní sítě (Microsoft Active Directory) a ověřování uživatelů přistupujících do Wi-Fi sítě přes Microsoft RADIUS server. Celá Wi-Fi síť byla připojena i do mezinárodní akademické sítě EDUROAM. Pro pedagogy a studenty bylo na serveru vybudováno centrální úložiště dokumentů a vzdělávacích aplikací a zbudován také centrální výukový server na platformě Moodle. Ve druhé části projektu byla kompletně zrekonstruována počítačová učebna včetně dodávky nových PC, monitorů a interaktivních tabulí. Celý provoz počítačové učebny řídí SW pro správu učebny – NetSupport School. Učebna obsahuje 26 počítačů a pro pedagoga je nyní velmi jednoduché celou počítačovou učebnu ve výuce ovládat a monitorovat.

Na tyto IT projekty navazovaly ještě další části, stavební úpravy ve škole, dodávka nábytku a také úpravy prostředí školy. V rámci metropolitní sítě nyní dochází k postupnému nasazování kamerového systému. Úřad i škola má tímto vybudován tzv. privátní Cloud, který je připraven pro další rozvoj a využívání IT v rámci města a školy. Velkou výhodou je také centralizace všech IT zdrojů do jednoho místa v rámci serverové infrastruktury. Zvyšuje to bezpečnost celé infrastruktury a umožňuje lépe zálohovat veškeré IT zdroje. To je v současné době velmi důležité i pro zvýšení ochrany před nebezpečnými kódy (např. kryptoviry).

 

Zjistěte více: Modernizace IT infrastruktury přinesla 1. místo

icon pen

Autor článku

Beáta Konopáčová
Marketingová specialistka

picture of Beáta Konopáčová