Menu

OFFICE ARENA 2016 (soutěž dovedností s MS Office)


 

Podporujeme mladé talenty

 

office arena 1

V průběhu jarních měsíců si již počtvrté žáci 2. stupně základních a středních škol ze všech krajů republiky mohli otestovat své dovednosti při práci s nástroji Office.

 

 

 

Soutěž si kladla za cíl motivovat studenty k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim zajistit lepší pozici nejen ve studiu, ale i při vstupu na pracovní trh. Neméně důležité bylo porovnání úrovně komunikačních dovedností žáků. IT specialisté společnosti K-net pomáhali organizátorům akce se zajištěním informačního portálu, kam studenti odevzdávali své práce. „S ohledem na generálního partnera Microsoft jsme se rozhodli využít portálu Office 365. Registrace probíhala přes anketní nástroj Microsoft Excel Online. Šlo o jednoduchý formulář, který plnil data do tabulky. Naším úkolem bylo z nasbíraných registračních údajů založit účet v portálu Office365 pro cca 1000 uživatelů, založit každému pracovní složku pro odevzdávání prací prostřednictvím MS OneDrive a nastavit správné oprávnění, aby byly složky přístupné i garantům škol a žáci si do prací nemohli vzájemně nahlížet. To se nám povedlo z velké části zautomatizovat pomocí nástrojů Microsoft Sharepoint Online. Některé kroky však bylo nutné zatím řešit manuálně, například to aby se vyčistily duplicitní informace a některé chyby, které vznikly při registraci. Věřím, že do příštího ročníku zvládneme celý proces kompletně zautomatizovat, aby založení účtu uživatele proběhlo bezprostředně po registraci včetně jeho kontroly,“ říká Petr Nepustil, IT konzultant K-netu.

office arena 3

Pětiměsíční klání bylo rozděleného do tří kol a dvou kategorií. První kolo probíhalo na jednotlivých školách, kdy žáci na základě jasně daného zadání odevzdali své práce k posouzení. Ti nejlepší postoupili do krajského kola, kde soutěžící museli plnit úkoly na místě bez předchozí přípravy. Do celostátního finále, které se konalo v květnu v Praze, v sídle společnosti Microsoft, se probojovali jen ti nejšikovnější. Odborná porota, do které zasedl i Petr Nepustil, posuzovala jednotlivé projekty, které soutěžící museli na živo prezentovat. 

 

„Soutěž hodnotím jako výborný nápad, jak podpořit šikovné děti, které mají zájem o IT a umí pracovat s nástroji Office nebo se v jejich užívání chtějí zdokonalit pro budoucí zaměstnání. Jako velmi praktické mi přišlo i propojení IT s reálným životem a tím co se řeší v praxi. Děti připravovaly reálné projekty ze života, které vymýšlely a následně zpracovávaly. Vše byly v zásadě věci, se kterými se setkají na vysoké škole i v budoucím zaměstnání,“ říká Petr Nepustil a dodává „Byl jsem velmi mile překvapen znalostmi a dovednostmi některých dětí. Žáci 2. stupně umí nástroje Office používat daleko lépe než velká část zaměstnanců ve firmách. V celostátním kole navíc museli skloubit své technické dovednosti s prezentačními schopnostmi a toho se zhostili velmi obstojně.“

office arena 4
Účast v takto prakticky sestavené soutěži lze dětem s podobným zaměřením jen doporučit, získají díky tomu velmi cenné zkušenosti, které mohou v budoucnu zúročit. Pokud navíc obstojí a probojují se až do celostátního kola, nejenže nahlédnou do zákulisí generálního partnera Microsoft, někteří mohou dostat nabídku na stáž, ale především také získají zpětnou vazbu na své výkony a dozví se mnoho nového, co je v jejich osobním rozvoji posune o krok dál.

„Od začátku nového školního roku plánujeme v Olešnici otevřít IT kroužek pro žáky 2. stupně základní školy. Témata budou korespondovat se zaměřením soutěže OfficeArena, bude to jistá příprava pro ty, kteří by se do soutěže chtěli přihlásit,“ uzavírá Petr Nepustil.

Více informací: http://soutezarena.cz

 
Zdroj: Login 2/2016