Menu

Dodávky a realizace IT projektů

 

Komplexní řešení projektů centrálním dodavatelem

„Svěřené projekty vždy realizujeme s ohledem na potřeby a přání zákazníků. Naším cílem je implementovat u zákazníků sofistikované informační technologie, které jim umožní zvýšit profit plynoucí z jejich vlastního podnikaní, avšak vždy s maximálním důrazem na efektivitu vynaložených finančních prostředků. Realizaci projektů provádí tým našich zkušených IT konzultantů a systémových inženýrů, kteří disponují řadou odborných certifikací z oblasti moderních informačních technologií. “ 

 

Počítačová síť

 

Referenční zákazníci

  • INTELEK spol. s r.o.
  • Regionální centrum kooperace a.s.
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Úrazová nemocnice v Brně
  • Penny Market s.r.o.
  • Andreas STIHL, spol. s r.o. 

Fáze přípravy a realizace projektů

 

Analýza požadavků a potřeb zákazníka

Pečlivě zpracovaná analýza požadavků a potřeb zákazníka je důležitým předpokladem pro minimalizaci vynucených změn projektů, s nimiž by bylo jinak třeba se vypořádat v průběhu vlastní realizace projektů. Daří-li se projekt realizovat v rámci předem připraveného a zákazníkem odsouhlaseného plánu, lze se vyhnout vzniku neočekávaných vícenákladů, které vždy mají negativní dopad na hodnocení úspěšnosti realizovaného projektu. Výstupy takové analýzy jsou následně využity pro zpracování nabídky technického řešení.

Zpracování nabídky technického řešení

Na základě zpracované analýzy požadavku a potřeb zákazníka je zpracována nabídka technického řešení. Svým zákazníkům nabízíme výhradně hardwarové a softwarové produkty z portfolia renomovaných výrobců, kteří se v daném segmentu trhu řadí mezi absolutní špičku. Kromě vysoké technické vyspělosti nabízeného zboží klademe velký důraz na jeho provozní spolehlivost a zajištění kvalitního servisu, obvykle v místě instalace. S ohledem na naše dlouholetá partnerství s renomovanými výrobci a významné dosažené obraty pak dokážeme zákazníkům nabídnout velmi zajímavé nakupní ceny.

Realizace projektu a testovací provoz

Je-li nabídka technického řešení zákazníkem akceptována, je přistoupeno k podpisu Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo. Po ustavení smluvního vztahu jsou všechny komponenty projektu objednány z distribučních kanálů. Následuje prvotní konfigurace systémů v prostorách K-netu, posléze převoz technologií a jejich instalace v sídle zákazníka. Na místě je provedena finální úprava konfigurace všech implementovaných technologií a zaškolení pracovníků zákazníka, načež je projekt předán zákazníkovi do testovacího provozu. Testovací provoz pomůže najít a odstranit poslední nedostatky projektu, a jeho úspěšný průběh je důležitým předpokladem pro předání projektu do ostrého porovozu.

Předání projektu do ostrého provozu

Po úspěšném absolvování testovacího provozu je projekt předán do ostrého provozu. Peče o provozované informační technologie tímto okamžikem přechází na bedra IT pracovníků zákazníka. Nemá-li zákazník k dispozici IT pracovníky s dostatečnou znalostí provozovaných informačních technologií, může využít nabídky K-netu a uzavřít vhodný typ servisní smlouvy, v rámci níž mu K-net komplexní péči o jeho informační technologie zajistí prostřednictvím svých zkušených systémových inženýrů.