Menu

it pro skoly logo white web

Dotace na IT infrastrukturu do škol

Pomáháme školám realizovat potenciál digitální generace


K-net je nejen IT partnerem, ale má také odborný tým na zpracování dotačních titulů. Sledujeme vypisované výzvy jak investičního, tak i vzdělávacího charakteru a nabízíme vaší škole pomoc se získáním finanční podpory z aktuálního programu a následně i realizaci projektu, jehož zaměření spadá do naší oblasti. Úspěšně jsme pomohli realizovat dotační titul Výzva 51 - „Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce“ celkem 37 základním a středním školám v regionu Vysočina. K-net je IT partnerem mnoha organizací již 23 let, což dokládá řada referencí našich spokojených zákazníků. Přečtěte si více o aktuálních  dotačních možnostech níže.