Menu

V 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.


 

Míra podpory ve výši 85 % - 90 %

dle oprávněného žadatele, 90 % kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi. 85 % organizace zakládané obcemi, organizace zakládané kraji.

 

Poskytovatel:

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

 

Oprávnění žadatelé: 

Kraje, organizace zřizované či zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

 

Podporované aktivity:

Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. Budování, rozvoj a modernizace regionálních a datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb. Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.

 

Minimální objem projektu:

1 mil. Kč

 

Maximální objem projektu:

100 mil. pro kraje, 20 mil. pro organizace zakládané či zřizované kraji, 30 mil. obce, 15 mil. organizace zakládané či zřizované obcemi.

 

Forma podpory:

dotace ex-post financování (po předložení žádosti o platbu)

 

 


 

Zpracování studie proveditelnosti

„Nedílnou součástí získání podpory u výzev IROP je zpracování studie proveditelnosti. U ICT projektů bývá klíčová orientace v problematice informačních technologií a věcné porozumění tomu, jak technické řešení koncipovat. Nově je jednou z klíčových součástí souhlasné stanovisko hlavního architekta MV ČR pro eGovernment, kde se bez znalostí tvorby architektury software nedá obejít. Pouhé zpracování studie proveditelnosti však nestačí, je také nutné dobře chápat procesy schvalování a realizace dotačního titulu. Tyto procesy se pak odráží v koncepci technického řešení. Projekty zaměřené na eGovernment mají svá specifika, a proto Vám umíme doporučit zpracovatele, který je v problematice budování informačních systémů pro veřejnou správu zběhlý."

Bezplatná konzultace

Objednejte se na schůzku zdarma a zjistěte, jak modernizace IT pomůže efektivitě vašeho úřadu či organizace i jak na ni získat dotaci.

Michal Štourač, IT konzultant K-net
Mgr. Michal Štourač
IT konzultant
 
+420 734 686 012
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Naše zkušenosti

K-net je IT partnerem, který v oblasti přípravy a realizace dotačních projektů disponuje bohatými zkušenostmi. V rámci Výzvy 22 IOP přispěl k modernizaci IT na dvou desítkách úřadů. Jednalo se například o Telč, Slavičín, Lysice, OlešnicI, Adamov, z větších měst to bylo například Kladno, Vyškov, Nové Město na Moravě, Uherský Brod či Hlinsko.
 
Přečtěte si více o realizovaných projektech:
 

A CO BEZPEČNOST??

Potřebujete v rámci Výzvy 28 řešit bezpečnost IT? Technologie Kernun a Forcepoint jsou ideální volbou.