Menu

Audit GDPR


Audit ochrany osobních údajů je nezbytnou součástí zajištění ochrany osobních údajů a je nutné ho provádět 1x ročně. Audit je zaměřen na hodnocení souladu zpracování s právními požadavky.

Hlavní cíle auditu:


 • Posouzení a zhodnocení zajištění ochrany osobních údajů
 • Identifikace oblastí pro zlepšení
 • Poskytování informací subjektům údajů
 • Poskytování informací ÚOOÚ a externím subjektům

Zjištění z auditu ochrany osobních údajů slouží pro zlepšování ochrany osobních údajů a zajištění neustálého souladu systému ochrany osobních údajů s požadavky GDPR

Realizace auditu


Vedoucí auditor postupuje dle stanoveného plánu auditu tak, aby zajistil dostatečné množství informací a důkazů pro následné stanovení zjištění z auditu. Podrobný postup při auditu závisí na celé řadě faktorů, zejména na cíli auditu, kritériích auditu, sledu činností v auditovaném procesu, na zvyklostech v auditovaném útvaru apod.

Jako základní zdroje informací z auditu slouží interní dokumentace ochrany osobních údajů, především vyplněné plány a záznamy, dále zprávy z předchozích auditů, záznamy o zjištěných incidentech a požadavcích subjektů, záznamy o kontrole apod.

Součástí každého auditu je hodnocení plnění opatření z předchozích auditů. Pro zajištění potřebných informací o dané činnosti je třeba kontaktovat pracovníka, který tuto činnost vykonává. Množství, kvalitu a rychlost získání informací při rozhovorech auditora s pracovníky zásadním způsobem ovlivňuje formulace a způsob kladení otázek. Při vlastním kladení otázek auditor formuluje otázky tak, aby dostal odpovědi na:

JAK, CO, PROČ, KDY, KDE, KDO, CO KDYŽ
a odpovědi následně doplní požadavkem UKAŽ!

Shromážděné informace by měl auditor ověřit a jejich platnost doložit objektivními důkazy, které musí získat z jiných nezávislých zdrojů (tj. rozhovory s jinými pracovníky, fyzické zjišťování, měření, výsledky testů, ostatní záznamy apod.). Pokud se objeví v odpovědích rozpor, je třeba dalšího prověření a získání objektivních důkazů. Součástí auditu je také prosté pozorování činností jednotlivých pracovníků a srovnání prováděných činností s dokumentací ochrany osobních údajů.

Vedoucí auditor zaznamenává zjištěné důkazy.

Zpráva z auditu


Po provedení auditu vedoucí auditor zpracuje zprávu z auditu.

Zpráva z auditu je jasná, stručná a důkazy úplně dokumentuje a vyhodnocuje a porovnává zjištění vzhledem ke kritériím auditu.

Součástí zjištění může být specifikace neshod a případně podnětů pro přijetí nápravného opatření, případně dalších doporučení.

Závěrečná zpráva z auditu je předložena auditovaným stranám.

Reaudit


Jedná se o opakovaný audit, který probíhá obvykle 1x ročně, či po stanovené době po implementaci opatření.
Provádí se pravidelně, aby bylo zajištěno, že nastavené procesy jsou správně dodržovány.

Analýza GDPR


Z Auditu GDPR se vypracovává zpráva s názvem Analýza GDPR, která má následující obsah.

 

Společnost

 • Identifikační údaje
 • Podnikatelská činnost
 • Lokality a objekty společnosti
 • Certifikace

 

Identifikovaná zpracování OÚ

 • Personalistika
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Účetnictví
 • Obchod
 • Věrnostní program
 • Marketing
 • Specifická zpracování dané společnosti

 

Fyzická bezpečnost

 • Hlavní prostory s uložením OÚ
 • Klíčový režim
 • Přístupový systém
 • Ostraha objektu
 • Elektronický zabezpečovací systém
 • Kamerový systém
 • Úklid

 

Administrativní bezpečnost

 • Řízení dokumentace a skartace

 

Informační technologie

 • Síť
 • Připojení k internetu
 • Čtečky čárového kódu
 • Servery
 • Virtualizace
 • Koncová zařízení
 • Router/firewall
 • Tiskárny
 • Informační systémy
 • Elektronická pošta
 • Datová úložiště
 • Řízení přístupů
 • Zálohování
 • Antivirová ochrana
 • Vzdálené přístupy

 

Analýza rizik zpracování OÚ

 • Metodika analýzy rizik
 • Vyhodnocení rizik
 • Závěr

 

Povinnosti z GDPR

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Získání nových souhlasů se zpracováním OÚ

 

Navrhovaný postup implementace GDPR

 • Postupy řízení dokumentace
 • Bezpečnostní politika společnosti
 • Postupy a procesy pro zpracování OÚ
 • Revize smluv a souhlasů se zpracováním OÚ
 • Implementace technických a IT opatření

Popis organizace

 

Identifikovaná zpracování OÚ

 • Personalistika
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Účetnictví
 • Místní poplatky
 • Matrika a evidence obyvatel
 • Odbor úřadu
 • Personalistika JSDH
 • Místní knihovna
 • Městská policie
 • Sběrný dvůr
 • Domy s pečovatelskou službou
 • Informační centrum
 • Prezentace města/obce
 • Volby

 

Fyzická bezpečnost

 • Hlavní prostory s uložením OÚ
 • Klíčový režim
 • Přístupový systém
 • Elektronický zabezpečovací systém
 • Kamerový systém
 • Úklid

 

Administrativní bezpečnost

 • Řízení dokumentace a skartace

 

Informační technologie

 • Síť
 • Připojení k internetu
 • Virtualizace
 • Klientská pracoviště
 • Tiskárny
 • Informační systémy
 • Datová úložiště
 • Řízení přístupů
 • Zálohování
 • Antivirová ochrana
 • Vzdálené přístupy
 • Monitoring

 

Analýza rizik zpracování OÚ

 • Metodika analýzy rizik
 • Vyhodnocení rizik
 • Závěr

 

Povinnosti z GDPR

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Získání nových souhlasů se zpracováním OÚ

 

Navrhovaný postup implementace GDPR

 • Aktualizovat interní dokumentaci úřadu
 • Bezpečnostní politika
 • Postupy a procesy pro zpracování OÚ
 • Revize smluv, žádostí a souhlasů se zpracováním OÚ
 • Školení

Popis organizace

 • Identifikační údaje
 • Lokality a objekty organizace

 

Identifikovaná zpracování OÚ

 • Ředitel
 • Personalistika
 • Účetnictví
 • Matrika
 • Učitelé
 • Školní poradenské pracoviště
 • Dotace
 • Datová schránka
 • Evidence úrazů
 • Fotografie
 • Webové stránky školy
 • Soutěže
 • Nástěnky
 • Kroužky
 • Výlety
 • Lyžařský kurz
 • Třídní kniha
 • Známkování dětí
 • Omluvenky
 • Jídelna
 • Družina

 

Fyzická bezpečnost

 • Docházkový systém
 • Kamerový systém
 • Hlavní prostory s uložením OÚ
 • Klíčový režim
 • Úklid

 

Administrativní bezpečnost

 

Informační technologie

 • Počítačová síť
 • Wi-Fi
 • Servery
 • Koncová zařízení
 • Tiskárny
 • Připojení k internetu
 • Router/firewall
 • Informační systémy
 • Elektronická pošta
 • Zálohování
 • Vzdálené přístupy

 

Analýza rizik zpracování OÚ

 • Metodika analýzy rizik
 • Vyhodnocení rizik
 • Závěr

 

Povinnosti z GDPR

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Získání nových souhlasů se zpracováním OÚ

 

Navrhovaný postup implementace GDPR

 • Postupy a procesy pro zpracování OÚ
 • Revize smluv, žádostí a souhlasů se zpracováním OÚ
 • Školení

Bezplatná konzultace

Máte zájem o bezplatnou konzultaci? Kontaktujte nás nebo nám zanechte svůj e-mail, my se Vám ozveme.

Petr-Nepustil
Ing. Petr Nepustil
IT konzultant
 
+420 734 686 014
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.