Menu

Projekty K-net spolufinancované z prostředků EU


Jsme součástí největší světové ekonomiky, která má tři hlavní cíle: podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel. (zdroj Wikipedia)
Považujeme za naši povinnost využít zdrojů této ekonomiky, která formou dotačních titulů nejenom financuje vědu a výzkum, ale prosazuje také například přechod od těžkého průmyslu k lehkému průmyslu a špičkovým službám.
S každým projektem získáváme více zkušeností jak naše myšlenky popsat, prezentovat a dokládat, abychom naplnili celospolečenský zájem a získali pro projekt podporu. Energie všech občanů EU v podobě financí připojená k našim interním zdrojům nám umožňuje rychleji růst a nabízet lepší a kvalitnější produkty našim zákazníkům. Moc vám všem za tuto energii děkujeme, protože nám umožňuje popřít fyzikální zákony a vrátit realizací a provozem projektů více, než jsme načerpali, a to nás baví.

 

Název projektu:   Akumulace energie, fotovoltaika a dobíjecí stanice

Doba realizace:  05/2017 – 09/2019

 

Název projektu:   Rozšíření a modernizace datového centra

Doba realizace:  1.3.2017 - 15.2.2020

 

Název projektu:   Výzkumně-vývojové aktivity

Doba realizace:  1.12.2017 - 31.10.2020

 

Název projektu:   Pořízení elektromobilů a nabíjecí stanice

Doba realizace:  31.5.2017 – 31.12.2018

 

Název projektu:   Vývoj SW pro poskytování cloudových služeb

Doba realizace:  1.1.2018 – 31.12.2019

 

Název projektu:   Centrum sdílených služeb Olešnice

Doba realizace:  1.9.2015 – 31.8.2018

 

Název projektu:   Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Doba realizace:  1.7.2014 – 30.6.2015

 

Název projektuRekonstrukce objektu pro vývoj a poskytování strategických služeb spol. K-net

Doba realizace:  23.10.2012 – 31.3.2015

 

Název projektuPoskytování cloudových služeb

Doba realizace:  1.12.2011 – 30.11.2012

 

Název projektuZvýšení efektivity interních procesů a dostupnosti IS ve společnosti

Doba realizace:  1.6.2010 – 31.3.2012

 

Název projektuObecné centrum aplikačních a datových služeb pro společnosti

Doba realizace:  1.1.2010 – 30.6.2013

 

Název projektu:  Obecný profesní růst zaměstnanců společnosti K-net Technical International

Doba realizace:  1.8.2009 – 31.7.2012

 

15.2.2020