Menu

Článek: K-net uspěl ve Výzvě 51 a bude pomáhat školám na Vysočině

Snimek-obrazovky-2015-06-29-v-153607
 
V dubnu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které řídí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvu č.51, zaměřenou na podporu základních a středních škol při vybavování novými informačními technologiemi a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzva reagovala na zjištění, že učitelé málo využívají moderní technologie přímo ve vyučování. Cílem Výzvy je tento stav změnit, a to zejména v menších základních školách, které mají méně než 200 žáků (a takových škol je v České republice více než polovina).
 
K-net společně s brněnskou společností Q-COM na tuto výzvu okamžitě zareagoval a byl ve své žádosti úspěšný. Přes velmi krátký čas na přípravu dokázal najít 37 základních škol, které se rozhodly do projektu vstoupit, a to zejména na Novoměstsku, Bystřicku, Olešnicku, Boskovicku a Hlinecku. „V úvodní fázi jsme všechny školy navštívili a vysvětlovali jim, co jim projekt přinese,“ říká Petr Nepustil, IT konzultant K-netu a jeden z manažerů projektu. „Myslím, že můžeme hodně pomoci zejména malinkým školám na vesnicích, kde nemají takové možnosti ani znalosti. Když jsem objížděl školy, jedna z nich měla například čtrnáct žáků a čtyři učitelky. A právě to je náš cíl, aby se moderní technologie dostaly až k nim,“ říká Petr Nepustil.
 
Výzva 51 se primárně zaměřuje na pedagogy a jejich proškolení. „Chceme, aby učitelé dokázali nasazovat mobilní zařízení a efektivně je využívat ve výuce. Koneckonců spousta dětí běžně pracuje s tablety, hraje si s nimi doma a nosí je i do školy. Klasická výuka je samozřejmě správná, ale občas může být pro studenty zajímavé zpestřit ji i výukou na notebooku, tabletu nebo netbooku. Proto budeme organizovat školení, jak využít tato mobilní zařízení třeba v zeměpisu, přírodních vědách, při výuce jazyků i v dalších předmětech. Byť to může znít jako nesmysl, užitečné programy mohou najít i učitelé tělocviku.“
Projekt oficiálně začal 1. září a potrvá jeden rok. Školy nejdříve musejí vypsat výběrové řízení na dodavatele mobilních zařízení a vzdělávací software. „Poskytneme školám odbornou pomoc, zjistíme, v jakém stavu je jejich IT infrastruktura, jak jsou technicky vybavené a zda mají například dostačující wi-fi signál, aby jim mobilní zařízení správně fungovala. Takže první fáze projektu bude spočívat hlavně v rekognoskaci prostředí a dodání mobilních zařízení. V druhé fázi budou naši mentoři zjišťovat úroveň znalostí pedagogů, aby pro ně dokázali vybrat nejvhodnější kurzy. Budeme mít akreditovanou sadu kurzů, ale pro konkrétní školy chceme vybírat právě ta školení, která pro ně budou nejvíc vhodná. Od ledna do června pak proběhne série školení, zaměřená jak na zařízení, která už na škole jsou a málo se využívají, tak na nová mobilní zařízení a jejich nasazování v jednotlivých předmětech. Závěrečná část projektu bude vyhodnocením, kdy srovnáme počáteční a cílový stav,“ charakterizuje projekt Petr Nepustil a dodává: „Pro školy je obrovským benefitem, že projekt je financován ze 100 procent z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.“