Menu

Cloudové centrum K-net

 

Zbavte se starostí s provozem informačních technologií

„Cloudové centrum K-net jsme zřídili a začali provozovat s ohledem na rostoucí množství požadavků našich zákazníků v oblasti poskytování on-line služeb. Mnoho zákazníků chce věnovat maximum energie svému vlastnímu předmětu podnikání, a proto hledá cesty, jak se zbavit starostí s vlastnictvím a provozem podpůrných technologií. Cloudové centrum K-net nabízí svým zákazníkům řešení, jak se zbavit starostí s provozem jejich informačních technologií.“

 

Cloudové centrum K-net

 

Referenční zákazníci

  • CK Victoria, cestovní kancelář
  • CÍGLER SOFTWARE, a.s.
  • CS STEEL a.s.
  • ACTUAL 98 s.r.o.
  • Nanolaky s.r.o.
  • PORTA VIA, s.r.o.

 

Poskytované on-line služby

 
IaaS - Infrastucture as a Service

Pronájem části výpočetního výkonu fyzického serveru za účelem provozu virtuálního serveru. Zákazník jednoduše definuje výkonností parametry (CPU, RAM, HDD, ...) a za měsíční poplatek dostává k dispozici požadovaný virtuální server. Součástí služby není poskytování žádného systémového softwaru, aplikačního softwaru, ani servisních služeb. Službu obvykle využívají zákazníci, kteří veškerý potřebný systémový i aplikační software vlastní. Administraci virtuálního serveru si zákazníci zajišťují svépomocí nebo mohou s K-netem uzavřít servisní smlouvu.

PaaS - Platform as a Service

Pronájem virtuální platformy pro provoz rozličných typů aplikačních serverů (file server, mail server, databázový server, ERP server, terminálový server, ...). V principu se jedná o službu IaaS doplněnou o potřebný systémový software, minimálně v rozsahu operačního systému. Případný další systémový software může být součástí služby dle konkrétních potřeb a účelu nasazení. Službu obvykle využívají zákazníci, kteří vlastní aplikační software (např. ERP systém) a hledají platformu pro jeho provoz. Administraci vyhrazené virtuální platformy si zákazníci zajišťují svépomocí nebo mohou s K-netem uzavřít servisní smlouvu. Administrace sdílené virtuální platformy je zahrnuta v ceně služby.

SaaS - Software as a Service

Pronájem aplikačního softwaru formou služby. Zákazník typicky nevlastní žádný serverový hardware, systemový software, ani aplikaci samotnou. Zákazník pouze definuje počet uživatelů požadované aplikace (např. ERP systému), a K-net mu za pevnou měsíční částku/uživatel poskytne potřebný výpočetní výkon, licence systémového softwaru, i licence aplikace samotné. Počet uživatelů, kteří takto poskytnutou aplikaci využívají, lze v případě potřeby dynamicky měnit (např. v případě sezoních výkyvů počtu uživatelů). Administrace celé infrastruktury je zahrnuta v ceně poskytované služby.

VDI - Virtual Desktop Infrastructure

Pronájem platformy pro provoz virtuálních desktopů. Zákazník za pravidelný měsíční poplatek získá požadovaný výpočetní výkon pro provoz virtuálních pracovních stanic, a to včetně nezbytného systémového softwaru na úrovni virtuální vrstvy. V ceně služby však není zahrnuta licence operačního systému ani jakýchkoliv aplikací. Administrace v rozsahu zálohování dat je zahrnuta v ceně poskytované služby. Administraci operačního systému si zákazníci zajišťují svépomocí nebo mohou s K-netem uzavřít servisní smlouvu.