Vzdělávání

Vzděláváme vás v IT

XL icon of the K-net set of services Vzdělávání showing a student hat and connectors

Uvědomujeme si, že udržet krok s moderními technologiemi je výzva. Pomáháme vám se jí zhostit a uspět. Vzděláváme uživatele, manažery i IT specialisty.

Máte otázku?

Logo K-net Service

Vzdělávací kurzy v IT pro školy

01

Máme mnoho zkušeností a znalostí, které díky našemu dynamickému oboru neustále rozšiřujeme a prověřujeme v praxi. rádi se o své poznatky dělíme a seznamujeme s nimi své posluchače tak, aby pro ně byly užitečné a jejich práce díky nim efektivnější.

Logo K-net Service

Vzdělávací kurzy v IT pro firmy a organizace

02

Kurzy určené pro pracovníky firem, státní správy a dalších organizací.

Logo K-net Service

Vzdělávací kurzy v IT pro management firem

03

Kurzy určené pro pro management firem a obchodní týmy.

Logo K-net Service

Vzdělávací kurzy v IT pro IT specialisty

04

Kurzy, které pomohou IT specialistům zefektivnit správu IT infrastruktury.