Jirka, technik z K-net, vysvětluje dětem, jak se zapojit