IT Consulting

Zjistíme vaše potřeby. Analyzujeme aktuální stav. Navrhneme efektivní řešení.

XL icon of the K-net set of services IT consulting showing magnifying glass and connector

Chceme přesně porozumět vašim potřebám. Ať je vaším cílem snížit náklady, zajistit nepřetržitý chod organizace, zvýšit efektivitu práce, zlepšit bezpečnost informací, zjednodušit správu informačních technologií, zdokonalit řízení lidí, usnadnit vzdělávání nebo správně pracovat s osobními údaji, najdeme pro vás řešení.

Máte otázku?

Logo K-net Service

Analýza IT

01

Analýza činnosti v oblasti IT vyhodnotí a popíše aktuální stav všech (nebo vybraných částí) používaných technologií. Analýza je nezbytným podkladem pro další rozvoj ICT v organizaci.

Logo K-net Service

GDPR

02

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018. Jedná se o revoluční legislativu EU, která výrazně zvýšila ochranu osobních dat občanů. Nařízení GDPR se týká všech firem, institucí, jednotlivců a on-line služeb, které zpracovávají data uživatelů. Pomůžeme vám se vyznat v jeho výrazech, pochopit jeho význam i kroky, které je nutné podniknout, abyste zajistili trvalý soulad s touto legislativou a zároveň vysokou míru ochrany osobních dat, která zpracováváte.

Služby v oblasti GDPR poskytujeme pod marketingovým názvem GDPR Trio. Jedná se o spolupráci 3 firem – právní otázky řeší advokátní kancelář Mgr. Vít Kubalec, procesní oblast mají na starost konzultanti ze společnosti Q-COM a technologie pro zajištění souladu s GDPR navrhuje, implementuje a spravuje K-net.