Menu

view of the school

Zajištění IT konektivity pro ZŠ a MŠ Strážek

Základní škola a mateřská škola Strážek dělá vše pro naplnění svého motta „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“ Zapojila se do Výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ z Integrovaného regionálního operačního programu, jejímž cílem je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury. Škola je nyní v bezpečnějším, rychlejším a spolehlivějším spojení se světem vzdělání a má k dispozici moderní nástroje pro efektivní výuku.

Zajištění IT konektivity pro ZŠ a MŠ Strážek

Základní škola a mateřská škola Strážek dělá vše pro naplnění svého motta „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“ Zapojila se do Výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ z Integrovaného regionálního operačního programu, jejímž cílem je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury. Škola je nyní v bezpečnějším, rychlejším a spolehlivějším spojení se světem vzdělání a má k dispozici moderní nástroje pro efektivní výuku.

ZŠ a MŠ Strážek s kapacitou více než 250 žáků je školou Městysu Strážek v kraji Vysočina. Ředitelkou školy je Anna Knoflíčková, která ve spolupráci s pedagogickým sborem a Městysem Strážek vede svoji školu v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání.

Spolupráce K-net a ZŠ a MŠ Strážek začala před několika lety, kdy K-net v rámci dotačního projektu dodal dotyková zařízení pro pedagogy a později také nasazoval Office 365. Tyto pozitivní zkušenosti učinily z K-netu konzultačního poradce pro návrh infrastruktury školy a IT vybavení, využívaného pro výuku. Poté byl K-net pověřen realizací projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ Strážek 2018“, kdy v rámci projektu zajistil dodání a implementaci strukturované kabeláže, serverů, mobilní a počítačové učebny, výukových pomůcek a kompletní zabezpečení celé sítě. S přípravou podkladů se začalo už v roce 2016 a po schválení odstartovala realizace projektu na začátku letošních velkých prázdnin.

IT konektivita školy


Nejdříve K-net zajistil instalaci strukturované kabeláže v prostorách školy. Tato revitalizace spojená s doplněním kabeláže a síťových prvků vytvořila stabilní základ pro školní síť a následně se mohlo začít s instalací IT vybavení. Do školní sítě byl přidán autorizační server, díky kterému se žáci i pedagogové nově hlásí ke všem počítačům svým uživatelským jménem a heslem. Ve spojení s dodaným síťovým prvkem Kerio je nyní možné každému uživateli zpřístupnit jen pro něj vhodný obsah na základě nastavených pravidel. Síť je také chráněna proti virům. Spojení s internetem je tak pro školu bezpečné, na což se ve školství klade velký důraz.

Rozlišování uživatelů bylo nutné nasadit také na úrovni Wi-Fi sítí, jež jsou na škole dvě. Wi-Fi síť pro žáky je na základě požadavků na bezpečnost oddělena od Wi-Fi sítě pro pedagogy a zaměstnance školy a jsou v ní k dispozici jen některé služby. Ve školní síti je nasazeno i spojení s celostátní sítí EDUROAM, díky kterému je možné připojit se k Wi-Fi zdarma na školách po celé ČR i EU pod stále stejným uživatelským účtem. Pod stejným účtem se uživatelé připojují také ke cloudovému systému Office 365, který byl na škole nasazen již dříve.

Modernizace učeben


V rámci modernizace učeben došlo k velkým změnám. Škola se nevyhnula ani stavebním úpravám. Pro výuku ale zůstává stěžejní modernizace IT vybavení, pořízení nových tabulí s interaktivními projektory, výukových programů, NeuLog sond pro výuku přírodovědných předmětů a dalších učebních pomůcek. Počítačová učebna je tak v současné chvíli vybavena 12 novými stolními počítači. Dále byla pořízena „mobilní učebna“ – přenosný kufr s 12 dotykovými notebooky.

Picture of NeuLog

Rozhovor s ředitelkou školy, Annou Knoflíčkovou


icon question Paní ředitelko, výběrové řízení pro realizaci projektu vyhrála naše firma, to ale není poprvé, že? Jak jste spokojená s tím, že je opět navázána spolupráce s K-net?

„Ano, je to tak, velmi dobré zkušenosti má škola již ze společně realizovaného projektu Výzva 51 - vzdělávání pracovníků v oblasti IT, kde firma K-net dodávala dotyková zařízení a následně školila pedagogické pracovníky na jejich využívání. Víte, škola nemá obsazenou pracovní pozici správce IT a školní sítě, proto odborné konzultace od společnosti K-net a návrhy řešení k modernizaci byly nezbytné pro úspěšnou realizaci našeho nového projektu.“

 

icon questionKdyž vzpomeneme nějaký čas dozadu, jaký byl stav sítě a IT vybavení na vaší škole před realizací projektu?

„Škola měla poměrně zastaralou síť, podobně jako počítačové vybavení učeben. Většina zařízení byla více než deset let stará, server vypovídal službu, chybělo zcela zálohování dat, připojení k internetu bylo málo spolehlivé a nebylo k dispozici na všech pracovištích školy, koncová zařízení nesplňovala parametry pro využívání moderních interaktivních učebnic a v učebnách chyběla interaktivní technika pro výuku. V takovém prostředí bylo opravdu těžké s počítači při výuce pracovat.“

 

icon questionJaký byl nástup do nového školního roku? Pociťovali jste nějaké obtíže po realizaci projektu?

„Spolupráce s firmou K-net splnila naše očekávání. V prvních týdnech využívání nové sítě a techniky nám technici a lektoři společnosti K-net poskytli technickou podporu při řešení problémů a doladění nastavení školní sítě a nového hardwarového a softwarového vybavení včetně zaškolení pedagogů.“

 

icon questionCo vidíte jako přínos projektu pro vaši školu? Můžete nám současný stav na vaší škole krátce shrnout a nastínit další směr, kterým se bude škola ubírat?

„Jsme vesnickou úplnou základní školou, po realizaci projektu si ale dovoluji tvrdit, že jsme technikou, pomůckami a interaktivními učebnicemi vybaveni lépe než mnohé městské školy. Je to pro nás a naše žáky velký přínos. Velký pokrok jsme také učinili v zabezpečení školní sítě a zálohování, na které se v současné době začíná klást veliký důraz. Díky projektu a spolupráci s K-net se nám do rukou dostala nejmodernější zařízení, zdokonalili jsme si práci s dotykovými zařízeními s nejnovějším softwarem, inspirovali jsme se mnoha podnětnými nápady, jak co nejefektivněji ICT využívat ve vyučovacích hodinách, jak využívat cloudových služeb a mnoho dalšího. Další pomyslnou metou a velkým pokrokem je plné využívání cloudových služeb Office 365 jak ve výuce, tak v administrativě pro efektivní práci a bezpečné sdílení dat.“

 

Rozhovor s vedoucím zakázky, Liborem Seidelmannem

icon questionPane Seidelmanne, když realizaci hodnotíte z pohledu vedoucího zakázky, co bylo pro K-net největší výzvou?

„Nejnáročnější bylo skloubit povinné parametry konektivity a využívání IT prostředků na škole. Pro uživatele přinesla realizace projektu mnoho změn. Zásadní bylo odladění školní sítě tak, aby byly dodrženy bezpečnostní standardy a zároveň nebyla omezována práce uživatelů při výuce.“

Libor Seidelmann
Libor Seidelmann
Picture of NeuLog
icon pen

Autor článku

Ing. Anežka Balcarová
Lektor K-net

picture of Anežka Balcarová