Menu

Normalizace zásobníků

Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Normalizace zásobníků
Firewall zajistí, že přenášená data budou předávána ve správně sekvenci a zabrání tak různým metodám, kdy útočník záměrně posílá data mimo pořadí a spoléhá na to, že takto poslaná data budou seřazena až na cílovém počítači v jeho aplikaci a uniknou tak analýze na firewallu.
 
Zobrazení - 381
Synonyma: Full Stack Normalization