Menu

EU projekt | Výzkumně-vývojové aktivity

Popis projektu:

Projekt řeší zejména vývoj zařízení netSense včetně základních čidel/sond pro sběr environmentálních a bezpečnostních údajů ve spojení s monitorovacím systémem, který bude možné využívat v režimu cloudové služby či vlastní instalace, které jsou využívány tuzemskými i zahraničními výrobci datových center, serveroven, speciálních pracovišť.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je dosažení devíti prototypů, jež budou výstupem projektu. Definovaným výstupem projektu je zcela funkční prototyp zařízení netSense. Hlavním výstupem bude modulární prototyp (1) a 8 čidel (teplotní, prachové, záplavové, vlhkostní, větrnostní, světelné, měření odběru elektrické energie a bezpečnostní). Celkem se žadatel zavazuje naplnit 9 ks prototypů.

 

Název projektu:
Výzkumně-vývojové aktivity ve společnosti K-net Technical International

Registrační číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012540

Název programu:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy:
APLIKACE IV. výzva - bez účinné spolupráce

Doba realizace:
1.12.2017 - 31.10.2020

Způsobilé náklady:
14 341 248 Kč

Výše dotace:
8 244 783,47 Kč