Menu

Glosář odborných výrazů z časopisu Login

Glosář IT a jiných odborných výrazů, které se objevily v časopisu Login společnosti K-net.
V tomto glosáři je 5 pojmů.
Vyhledávat výrazy v glosáři (regulární výrazy jsou povoleny)
Výraz Definice
Virtualizace

Je původně pojem zažitý pro metodu, kdy více operačních systémů běží současně na jednom fyzickém serveru (bez virtualizace může běžet jen 1 operační systém na 1 serveru). K těmto systémům lze vzdáleně přistupovat. Přináší to výhody sdílení výkonu dle aktuální zátěže. Jeden operační systém totiž může obvykle vytěžovat např. jen 10 % celkového výkonu serveru. Díky virtualizace se tedy výkon serveru může rozdělit mezi více operačních systémů a tím zvýšit využití výkonu třeba na 90 %. Kromě serverů se ale virtualizují také aplikace, sítě, disková pole a další.

 
Velmi dobrou volbou pro virtulizaci serverů, aplikací a desktopů jsou produkty Citrix.
Zobrazení - 179
Synonyma - virtualizaci
Virtualizace aplikací
Aplikace jsou spouštěny ze serverů. Na serverech se odehrávají veškeré výpočty. Uživatel k aplikaci přistupuje z jakéhokoli zařízení. Na svém zařízení vidí pouze obraz a aplikaci ovládá klávesnicí a myší, popř. dotykem. Výhoda tohoto přístupu je větší dostupnost aplikací (kdykoli z jakéhokoli zařízení), není zapotřebí výkonných uživatelských zařízení a správci snáz zajistí, že všichni uživatelé, kteří mají aplikaci používat, ji mají k dispozici vždy ve správné verzi.
Zobrazení - 80
Synonyma - virtualizace aplikací
Virtuální desktop (virtual desktop, vdi)
Na (terminálovém) serveru může běžet hned několik uživatelských operačních systémů (např. Windows 10) pro několik uživatelů (klidně stovky). Ty tvoří virtuální desktopy. K nim se může uživatel připojit pomocí určitého software (např. Citrix nebo Vzdálená plocha od Microsoftu) prakticky z jakéhokoli zařízení. Veškeré výpočetní operace (např. spouštění aplikací) se odehrávají ve virtuálním desktopu (na serveru) a uživatel na svém zařízení pouze vidí obrazovku a ovládá virtuální desktop klávesnicí a myší, popř. dotykem. Rozdíl je tedy na pozadí, uživatel pracuje s virtuálním desktopem stejně jako s běžným PC či notebookem. Výhoda je (mimo jiné), že se ke svému virtuálnímu desktopu může připojit z různých fyzických zařízení. Mezi další výhody patří, že koncové zařízení uživatele nemusí být nikterak výkonné a neukládají se na něm žádná data, což zvyšuje bezpečnost v případě krádeže zařízení.
Zobrazení - 98
Synonyma - Virtuální desktop, virtual desktop, vdi, virtuálních desktopů
VLAN (zkratka pro Virtuální LAN)
VLAN je logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika zařízení. Virtuální sítě lze definovat jako domény všesměrového vysílání (stejně jako LAN) s cílem učinit logickou organizaci sítě nezávislou na fyzické vrstvě, čímž lze usnadnit správu sítě, zvýšit její výkon a podpořit bezpečnost. Obvykle bývá realizována na zařízeních zvaných přepínač, jehož porty se rozdělí na několik logicky samostatných částí.
Zobrazení - 127
Synonyma - Virtuální LAN, VLAN
VPN (Virtual Private Network) přístup
Přístup přes virtuální privátní síť se uplatní např. pokud existují dvě lokální sítě na dvou místech ( třeba Praha/Brno). Pak je možné využít tuto technologii a obě sítě se budou chovat jako jedna lokální síť. Brněnská síť bude přes internet propojená s pražskou sítí (v Praze vidím třeba tiskárny z Brna a můžu na ně tisknout).
Zobrazení - 409
Synonyma - VPN přístup, Virtual Private Network přístup, Přístup přes VPN