Menu

 

Terminálový provoz zjednoduší chod úřadu

 
 
Stejně jako další zákazníci společnosti K-net z oblasti veřejné správy, také Městský úřad Břeclav se rozhodl pro nasazení virtualizace s cílem zvýšit bezpečnost dat a zjednodušit správu stanic i celého aplikačního prostředí.

 

breclav

 

„Rozhodli jsme se jít cestou terminálových stanic koncových klientů, které jsou finančně méně náročné než virtuální desktopy. Z hlediska uživatele přináší tento krok možnost pracovat téměř odkudkoliv. Uživatelská data jsou stejně jako aplikační uložena centrálně a nehrozí nebezpečí jejich ztráty, samozřejmě za předpokladu fungujících zálohovacích, archivačních a obnovovacích procesů. Z hlediska IT bude největší změnou napnutí informatické podpory od "železa" k uživatelským potřebám,“ vysvětluje zvolený postup vedoucí oddělení informatiky a vnitřní správy MěÚ Břeclav Bc. Josef Hlavňovský.

Virtualizace podle něj zapadá do mozaiky strategických plánů rozvoje úřadu, který by v nejbližší době měl přejít na procesně orientované řízení s možností dynamických změn ve vlastnictví a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců k výkonu svěřené procesní části. Předpokládá se vznik portálu úředníka, větší nasazení mobilních komunikačních prostředků a možnost interaktivní práce v terénu v oblastech jako jsou sociální péče, životní prostředí, rozvoj města nebo ochrana zdraví a majetku. „Veškeré kroky s odpoutáním závislosti na nějakém konkrétním železe tomu pomáhají a terminálové řešení koncových stanic je jedním z nich,“ zdůrazňuje šéf IT na MěÚ Břeclav.

Projekt byl rozdělen do čtyř fází počínaje vstupní analýzou, přes implementaci ověřovacího prostředí terminálového provozu koncových zařízení a jeho provozní testování, až po plošné nasazení virtualizace. Byla zvolena technologie Microsoft Terminal Services a na zajištění terminálového provozu se využily tři stávající servery integrované do Technologického centra úřadu. Celkovou dobu realizace prodloužila nutnost důkladně otestovat jak vybrané typy terminálů, tak funkčnost používaných periferních zařízení v prostředí terminálového provozu a možnost terminálového provozu u všech sedmnácti aplikací využívaných úřadem. Teprve po vyhodnocení této etapy dojde k plošnému nasazení virtualizace a plnohodnotnému využití této moderní technologie. „Virtualizace je směr, který šetří systémové a tím i finanční zdroje. Přináší centrální správu a vyšší bezpečnost už jen tím, že se snadněji obnoví systém po katastrofě typu požár serverovny,“ shrnuje očekávané výhody Josef Hlavňovský.